Wizyta wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej w Senacie

W poniedziałek 28 maja 2007 r. wizytę w Senacie złożył Miroslaw Ciz wiceprzewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-słowackie polityczne i gospodarcze układają się bardzo dobrze. B. Borusewicz wyraził przekonanie, iż w najbliższym czasie zostanie rozbudowana infrastruktura drogowa na granicy polsko-słowackiej i nastąpi rozwój dróg w kierunku Północ - Południe. Dodał, że od lat znakomicie układa się współpraca na szczeblu regionalnym, transgranicznym. Obywatele zamieszkujący polsko-słowackie pogranicze dostrzegli, że współpracując ze sobą są w stanie sprawniej realizować wiele projektów.

Wiceprzewodniczący Ciz potwierdził, że również Słowacja jest zainteresowana rozwojem stosunków Północ - Południe, ale nie tylko w zakresie rozwoju infrastruktury, ale także intensyfikacji stosunków z sąsiadami, w tym z Polską. Zaznaczył, że obecnie współpraca transgraniczna potrzebuje nowych impulsów do działania. Być może takim impulsem będzie organizacja mistrzostw w piłce nożnej w Polsce. W opinii wiceprzewodniczącego trzeba włożyć trochę wysiłku w to, by następowała integracja między mieszkańcami obu krajów. Dodał, że jego wizyta świadczy o tym, że Słowacja jest zainteresowana intensyfikacją stosunków i poszukiwaniem nowych obszarów współpracy.

Według B. Borusewicza istnieją duże możliwości w rozwoju turystyki między obu krajami. Jednak według Miroslawa Ciza trzeba bardziej rozreklamować na Słowacji Polskę jako kraj warty odwiedzenia.

Marszałek wyraził zadowolenie ze współpracy ze Słowacją w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jego zdaniem ważne jest, by zachować tę współpracę regionalną między państwami, bo są sprawy, w których państwa regionu mogą występować wspólnie na unijnym forum i odnosić sukcesy, jak ostatnio w kwestii przystąpienia do strefy Schengen. B. Borusewicz poruszył także sprawę konstytucji europejskiej. W jego opinii jest niezwykle ważne, by znalazła się w niej wspólna polityka energetyczna.

W trakcie spotkania mówiono także o prywatyzacji linii przesyłowych surowców energetycznych na Słowacji i o związanych z tym problemach. Borusewicz wyraził nadzieję, że Słowacja rozwiąże te problemy zgodnie z własnym interesem narodowym./

Opr. Dział Prasowy