Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Chorwackiej

 

W środę 6 czerwca 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Vladimir Szeks przewodniczący Saboru - Parlamentu Republiki Chorwackiej. Delegację przyjął Marek Ziółkowski wicemarszałek Senatu.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-chorwackie układają się bardzo dobrze. Zapewnił, że Polska wspiera dążenia Chorwacji do Unii Europejskiej i NATO.

Przewodniczący Saboru zaznaczył, że jego wizyta miała na celu poznanie stanowiska Polski w kwestii rozszerzenia UE i możliwości przyjęcia Chorwacji w razie przedłużania się prac nad Traktatem Europejskim. Polscy politycy zapewnili chorwacką delegację, że jeśli możliwe okaże się rozszerzenie UE w oparciu o aneks do Traktatu Nicejskiego to Polska poprze takie rozwiązanie.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski pytał gości jak przebiegają negocjacje przedakcesyjne i w jakich obszarach Chorwacja spodziewa się problemów.

Przewodniczący podkreślił, że obecnie otwartych jest 16 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Jego zdaniem problemy mogą wystąpić w obszarze rolnictwa i tu Chorwacja będzie występowała o okresy przejściowe. Goście podkreślali, że Polska w tym zakresie wynegocjowała z UE bardzo dobre warunki i dlatego Chorwacja chciałaby skorzystać w tym zakresie m.in. z polskich doświadczeń. Oprócz tego problemy już wystąpiły w rozdziale rybołówstwo, gdyż Chorwacja ma spór o zatokę ze Słowenią. Chorwacja w tej kwestii chętnie podda się międzynarodowemu arbitrażowi. Chciałaby jednak, by ten spór był rozwiązany bilateralnie i by Słowenia nie wykorzystała swojej pozycji członka UE. Goście poinformowali wicemarszałka o technice uzgadniania prawa chorwackiego z unijnym, o Radzie Państwowej, która zajmuje się negocjacjami z UE.

W trakcie spotkania rozmawiano także o sytuacji w Bośni i Hercegowinie. W opinii wicemarszałka Ziółkowskiego z czasem Serbia i Czarnogóra będą chciały przystąpić do UE i ta europejska perspektywa przyczyni się do rozwiązania problemów w tamtym rejonie./

 

Opr. Dział Prasowy