Wicegubernator Stanu Illinois złożył wizytę w Senacie

12 czerwca 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Patrick J. Quinn wicegubernator Stanu Illinois. Delegację przyjął Bogdan Borusewicz marszałek Senatu.

"Polska ma bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi na wszystkich płaszczyznach" - powiedział marszałek Senatu. Podkreślił, że w stanie Illinois żyje liczna grupa Polaków, a Senat jest opiekunem Polonii i Polaków żyjących poza granicami. W opinii marszałka ten stan bardzo dynamicznie rozwija się. Wyraził nadzieję, że mają w tym udział także Polacy. Zaznaczył, że polska emigracja zwłaszcza ta z lat 80. była bardzo dobrze wykształcona. Podziękował za amerykańskie wsparcie "Solidarności" i polskich dążeń do odzyskania niepodległości. Wyraził nadzieję, że Rodacy, którzy opuścili swój kraj, jeśli tu nie wrócą na stałe, to dostrzegą możliwości inwestowania w swojej dawnej Ojczyźnie.

Wicegubernator podkreślił, że Amerykanie podziwiają długoletnią walkę Polaków i marszałka na rzecz demokracji. Zaprosił marszałka Senatu na obchody 200. rocznicy urodzin prezydenta Abrahama Lincolna , które odbędą się w 2009 r.

Patrick Quinn zaznaczył, że władze stanu Illinois chcą rozwijać współpracę z Polską m.in. na płaszczyźnie gospodarczej. Pragną podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu uwzględniającego ochronę środowiska. Dlatego zostanie podpisane porozumienie o partnerstwie Rzek Siostrzanych pomiędzy rzeką Illinois oraz Rzeką Wisłą w Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerstwo ma sprzyjać rozwojowi wymiany naukowej, edukacyjnej i kulturalnej, w celu ochrony środowiska naturalnego tych rzek.

W trakcie spotkania rozmawiano także o współpracy wojskowej. Goście poinformowali, że istnieje program szkolenia dla polskich sierżantów. Od 6 lat wysyłani są na te szkolenia do amerykańskich baz wojskowych w Niemczech. Te szkolenia przeszło już 170 polskich podoficerów. Powodzenie tych szkoleń sprawiło, że obecnie szkoleni są podoficerowie także z innych krajów.

Opr. Dział Prasowy