Wizyta Komisji Obrony Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej

W dniach 13-15 czerwca 2007 r. przebywała w Polsce z wizytą Komisja Obrony Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.

13 czerwca delegacja spotkała się z członkami sejmowej oraz senackiej komisji obrony narodowej. Spotkaniu przewodniczył senator Andrzej Person, przewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej. W rozmowie uczestniczył wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej - wicedyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego kmdr Jerzy Niemc i szef Wydziału Polityki Bezpieczeństwa UE w tym departamencie Tomasz Śmigielski.

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Roberta Waltera, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej. Poruszył on m.in. kwestie dotyczące przyszłości Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, operacji i misji cywilnych prowadzonych w ramach EDSP, współpracy UE - NATO oraz systemu obrony przeciwrakietowej.

Dyskusja skoncentrowała się wokół kwestii tarczy antyrakietowej. Zastanawiano się nad ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z instalacji w Europie tego systemu obrony. Rozważano, czy przedsięwzięcie to nie powinno być inicjatywą całego NATO. Przedstawiciele Komisji Obrony ZUZE wskazywali, że w rozmowach na ten temat powinna uczestniczyć również Rosja, której pełne zrozumienie celu instalacji w Europie tarczy antyrakietowej może przyczynić się do powodzenia misji Amerykanów. Ponadto interesowali się oni stopniem akceptacji polskiej opinii publicznej dla inicjatyw podejmowanych przez Polskę w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w szczególności dla misji w Afganistanie, jak również dla udziału wojsk polskich w misji stabilizacyjnej w Iraku.

15 czerwca 2007 r. członkowie Komisji Obrony Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej spotkali się z senatorami z Komisji Spraw Zagranicznych. Rozmowę zdominowały kwestie dotyczące przyszłości Europy i Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście Traktatu konstytucyjnego. Poruszono również problemy dotyczące instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Podczas pobytu w Polsce delegacja odbyła także spotkania w Sejmie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej. Spotkała się z przedstawicielami Sztabu Generalnego WP, którzy zaprezentowali "Stan obecny i przyszłość Sił Zbrojnych RP". Odwiedziła też 1. Warszawską Brygadę Pancerną.