Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Kazachstanu

21 czerwca 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Bołat Bajkadamow Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Kazachstanu, Saginbek Tursunow przewodniczący Komisji ds. Praw Człowieka przy Prezydencie Republiki Kazachstanu, Władimir Foos zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Kazachstanu. Delegację przyjął Bogdan Borusewicz marszałek Senatu.

Rozmowa koncentrowała się wokół kwestii przestrzegania praw człowieka. Goście zgodzili się z marszałkiem, że fundamentalną sprawą dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest przestrzeganie praw człowieka. Poinformowali marszałka, że w Kazachstanie zostały rozpisane przedterminowe wybory do izby niższej parlamentu. Odbędą się one w sierpniu br. Ma to związek reformą konstytucji Kazachstanu. Dotychczasowy system prezydencki ma zostać zastąpiony przez system prezydencko-parlamentarny.

RPO Kazachstanu podziękował za możliwość skorzystania z naszych doświadczeń i poznania mechanizmów obrony praw człowieka w Polsce. Według Rzecznika reformy konstytucyjne, które wprowadzają instytucję aresztu z nakazu sądu i zawieszenie kary śmierci poprawią standardy ochrony praw człowieka w Kazachstanie.

Marszałek podkreślił, że Polska z zainteresowaniem obserwuje przemiany w Kazachstanie. Według marszałka istotnym probierzem tych przemian, będzie sposób przeprowadzenia wyborów, w tym szczególnie kampanii wyborczej – chodzi o dostęp polityków do mediów. Borusewicz zaznaczył, że jeśli Kazachstan zaprosi obserwatorów międzynarodowych, Polska skorzysta z tej możliwości.

B. Borusewicz pozytywnie ocenił politykę narodowościową prowadzoną w Kazachstanie. Podkreślił, że słabnie chęć powrotu Polaków do Polski. Wyraził przekonanie, że w miarę ekonomicznego rozwoju Kazachstanu coraz mniej obywateli polskiego pochodzenia będzie chciało wrócić do Ojczyzny. Podziękował także za dobre traktowanie Polaków w Kazachstanie.

Goście podziękowali marszałkowi za polskie poparcie starań Kazachstanu o przewodniczenie OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w 2009 r.

Opr. dział prasowy