Wizyta przewodniczącego Senatu Kanady

25 czerwca 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Noel Kinsella przewodniczący Senatu Kanady wraz z grupą senatorów. Delegację przyjął Bogdan Borusewicz marszałek Senatu. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Polkowska minister, Szef Kancelarii Senatu.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polskę i Kanadę łączą bardzo dobre relacje polityczne i gospodarcze. Dodał, że w Kanadzie żyje liczna Polonia, która wrosła w ten kraj i czuje się tam bardzo dobrze. Zaznaczył, że Kanada i Polska są sojusznikami w Afganistanie, oba kraje są zainteresowane wspieraniem demokracji na wschód od Polski. Tak więc Polskę i Kanadę łączy wiele spraw - powiedział marszałek.

Według Noela Kinselli Polska dla Kanady jest bardzo ważnym krajem i Kanada jest zainteresowana rozwijaniem współpracy z Polską. Wyraził nadzieję, że już wkrótce zostanie podpisana umowa o wymianie młodzieży między obu krajami. Dodał, że warto rozważyć także inne formy współpracy dotyczące młodzieży np. jakiś program na wzór Erasmusa. W opinii Noela Kinselli rośnie na świecie zainteresowanie transportem morskim, a Polska i Kanada mają dostęp do morza, więc warto zastanowić się nad jakąś formą współpracy w tej dziedzinie.

Marszałek pozytywnie odniósł się do propozycji zbliżenia obu krajów poprzez morze. Zaznaczył, że w polskich stoczniach wdrażane są programy naprawcze. Marszałek dodał, że Polska rozwija się w szybkim tempie i rośnie zainteresowanie turystyką, a Kanada jest bardzo interesującym krajem. Podkreślił, że ruch turystyczny byłby większy, gdyby Kanada zdecydowała się znieść wizy. Zdaniem marszałka przesłanki, które legły u podstaw wprowadzenia wiz już nie istnieją. Po wejściu Polski do UE Polacy przede wszystkim w krajach europejskich podejmują pracę. Zapewnił też, że Polska jest krajem bezpiecznym.

Goście pytali jak wygląda sprawa wiz do USA i czy trwają w tej sprawie dyskusje. Podkreślali, że jednak milion Kanadyjczyków należy do polskiej diaspory. Mówili, że Izba Gmin jest przeciwna utrzymaniu reżimu wizowego. Zdaniem przewodniczącego Senatu Kanady polscy i kanadyjscy parlamentarzyści powinni dążyć do zacieśnienia kontaktów i występowania w tej sprawie. Zaprosił marszałka Senatu do złożenia wizyty w Kanadzie.

Kanadyjscy senatorowie gratulowali Polsce sukcesu na szczycie UE w Brukseli. Zdaniem marszałka ten kompromis to sukces całej Unii. Marszałek zachęcał Kanadyjczyków do inwestowania w Polsce, natomiast goście namawiali do korzystania z kanadyjskich technologii.

 

Opr. Dział Prasowy