Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gruzji i Mołdowy

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się w poniedziałek 25 czerwca 2007 r. w Senacie z przedstawicielami gruzińskich i mołdawskich organizacji pozarządowych.

Rozmawiano o roli i znaczeniu organizacji pozarządowych w Polsce. Uczestnicy spotkania pytali o rozwiązania prawne dotyczące sektora organizacji pozarządowych.

Marszałek podkreślił, że obecnie trwają prace nad rządowym projektem ustawy, zmierzającym do zaostrzenia zasad rejestracji fundacji współtworzonych przez państwo i ich kontroli. Organizacje pozarządowe mają krytyczny stosunek do tej nowelizacji. Nad własnym projektem zmian pracuje Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którego przewodniczącym jest marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek poinformował, że kilka lat temu wprowadzone zostały przepisy pozwalające tworzyć organizacje pożytku publicznego. Są to organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Utrzymują się jedynie dzięki hojności podatników. Każdy podatnik ma prawo przekazać na wybraną przez siebie organizację 1 proc. swojego podatku. To rozwiązanie funkcjonuje od 3 lat. W pierwszym roku podatnicy przekazali na ten cel 4 mln zł. obecnie - 60 mln zł. Marszałek pytany o rywalizację między fundacjami a jednostkami państwowymi działającymi w tej samej sferze powiedział, że oczywiście napięcia się zdarzają, zwłaszcza między organizacjami działającymi w sferze usług socjalnych dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi, nad starymi ludźmi, nad dziećmi.

Marszałek wyjaśnił, że Parlamentarny zespół zajmuje się m.in. opiniowaniem wprowadzanych zmian legislacyjnych w sferze sektora pozarządowego, choć rząd nie ma obowiązku konsultowania tych zmian z Zespołem. Obowiązkowe konsultacje są prowadzone z Radą Pożytku Publicznego działającą przy Ministerstwie Polityki Społecznej.

Opr. Dział Prasowy