ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

"Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich",

 

Program konferencji pt

  • Rozpoczęcie konferencji wystąpienia Elżbiety Rafalskiej - Przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Mariusza Poznańskiego Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP)
  • Wykorzystanie funduszy UE przez gminy wiejskie. Propozycje zmian w finansowaniu i zasadach wykorzystania funduszy UE. (Minister Władysław Ortyl - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
  • Wykorzystanie funduszy UE przez rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego (Minister Jan Krzysztof Ardanowski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Dariusz Nieć - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW)
  • Jak gminy wiejskie korzystają z form wsparcia BGK? (Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, pożyczki na przefinansowanie inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych) Marek Szczepański - Dyrektor Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Dyskusja o istniejących barierach w wykorzystaniu funduszy europejskich na obszarach wiejskich
  • Prezentacja działań ZGW RP w zakresie promocji wykorzystania funduszy strukturalnych UE (Paweł Tomczak - Dyrektor Biura ZGW RP
  • Podsumowanie konferencji (Elżbieta Rafalska - Przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mariusz Poznański Przewodniczący ZGW RP)

 

Celem konferencji jest ocena dotychczasowego wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich i wykorzystanie wniosków i doświadczeń w efektywnym wykorzystaniu pozostałych funduszy na lata 2004-2006 oraz w planowaniu wykorzystania funduszy na lata 2007-2013. W trakcie konferencji chcemy również rozwinąć dyskusję wśród przedstawicieli Parlamentu i gmin o barierach korzystania z funduszy europejskich oraz niezbędnych rozwiązaniach legislacyjnych minimalizujących zaistniałe problemy.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali posłowie i senatorowie reprezentujący komisje rolnictwa, samorządu terytorialnego i spraw europejskich, przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele z gmin wiejskich.

* * *

20 grudnia 2005 r. w Senacie odbyła się konferencja pt.: Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich", zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o wykorzystaniu funduszy UE przez gminy wiejskie i występujących w tym zakresie barierach, o propozycjach zmian w finansowaniu i zasadach wykorzystania tych funduszy, a także o wykorzystaniu funduszy UE przez rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat wykorzystania wsparcia udzielanego gminom wiejskim przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z prezentacją działań Związku Gmin Wiejskich RP w zakresie promocji wykorzystania funduszy strukturalnych UE.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Banku Gospodarstwa Krajowego i Związku Gmin Wiejskich RP.