Senat RP

14 marca 2006 r.

Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008

14 marca 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja "Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008", zorganizowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Konferencję otworzył wicemarszałek Ryszard Legutko, a prowadzili ją przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr i senator Marek Rocki.

Wystąpienie prof. Ewy Chmieleckiej, promotora bolońskiego z FPAKE, poświęcone było procesowi bolońskiemu, podstawowym ideom oraz zadaniom krajów tworzących Europejską Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego.

Zamierzenia i zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki w realizacji Procesu Bolońskiego w Polsce omówił wiceminister w tym resorcie Stefan Jurga.

Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Zbigniew Marciniak mówił na temat zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym.