Programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Posiedzenie seminaryjne Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

21 marca 2006 r.

  1. Aktualna sytuacja epizootiologiczna bydła w zakresie gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki oraz perspektywy na najbliższe lata.
  2. Zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce - sytuacja epizootyczna.
  3. Ptasia grypa-epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie.

Podczas posiedzenia zapoznano się z programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Informację na ten temat przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Minister poinformował m.in. o swoich rozmowach w Brukseli na temat dodatkowych środków z Unii Europejskiej na walkę z ptasią grypą oraz o podjęciu przez Komisję Europejską odpowiednich działań na rzecz producentów jaj i drobiu.

Następnie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Chrapek oraz zastępca głównego lekarza weterynarii Janusz Związek przedstawili szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji epizootiologicznej bydła w zakresie gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki oraz perspektyw na najbliższe lata, zwalczania choroby Aujeszky'ego w Polsce (sytuacja epizootyczna), a także na temat ptasiej grypy - jej epidemiologii, zapobiegania i zwalczania.