SACRUM i PROFANUM
a współczesna kultura

Konferencja naukowa

organizowana przez

KOMISJĘ KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

pod honorowym patronatem
Marszałka Senatu RP
BOGDANA BORUSEWICZA

25 kwietnia 2006 r., o godz. 11.00,
w gmachu Senatu RP (wejście B II), ul. Wiejska 6, sala 217

 

PROGRAM

11.00

Otwarcie konferencji - senator Krystyna Bochenek, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu

11.05

Wprowadzenie - senator Jan Szafraniec

11.30

Sztuka religijna i jej kryteria - prof. dr hab. Henryk Kiereś

11.55

Ochrona religii przed zakusami profanum w świetle prawa polskiego i standardów europejskich - prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

12.20

Sacrum i profanum. Nadzieje i zagrożenia - ks. dr teol. Henryk Paprocki

12.45

Teatr tylko profanum - red. Temida Stankiewicz-Podhorecka

13.10

Przerwa

13.40

Dyskusja

14.40

Podsumowanie - senator Jan Szafraniec

14.55

Zakończenie konferencji - senator Krystyna Bochenek

25 kwietnia 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja naukowa "SACRUM i PROFANUM a współczesna kultura", zorganizowana Komisję Kultury i Środków Przekazu, pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza.

Konferencję otworzyła przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystyna Bochenek. W tematykę konferencji wprowadził senator Jan Szafraniec.

Wystąpienie prof. Henryka Kieresia, kierownika Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL, poświęcone było sztuce religijnej i jej kryteriom.

"Ochrona religii przed zakusami profanum w świetle prawa polskiego i standardów europejskich" to temat wystąpienia prof. Tadeusza Jasudowicza, kierownika Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ks. dr Henryk Paprocki, kierownik Redakcji Ekumenicznej TVP, mówił o sacrum i profanum, nadziejach i zagrożeniach.

"Teatr tylko profanum" to temat wystąpienia krytyka teatralnego, redaktor Temidy Stankiewicz-Podhoreckiej.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której senator J. Szafraniec zwrócił uwagę, że w polskiej kulturze nasilają się zjawiska obrażające uczucia religijne Polaków. "Polacy powinni obecnie bojkotować te zjawiska w kulturze, które naruszają wartości dla nich święte. Podobnie jak muzułmanie, którzy po publikacji wizerunków Mahometa w duńskiej prasie zbojkotowali duńskie produkty" - stwierdził senator.

Jak podkreślił, "wartość ekspresji artystycznej kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa innych; ekspresja artystyczna nie może godzić w innego człowieka". Senator uznał, że w Polsce powinny być podjęte działania, które zapobiegałyby naruszaniu w kulturze wartości sacrum. Jak zaznaczył, nie uważa takich działań za przejaw cenzury.

"Polski odbiorca kultury nie może być narażony na obrażanie jego uczuć religijnych tylko z powodu czyjegoś pędu do kariery, a z pieniędzy widza nie powinny być finansowane na przykład teatry, które wystawiają sztuki obrażające uczucia religijne chrześcijan" - powiedział senator J. Szafraniec.

W opinii teologa ks. H. Paprockiego, sztuka jest wolna, ale jej twórcy nie mogą zapominać o odpowiedzialności, jaka na nich ciąży.

Jako artystyczny zabieg mogący obrazić uczucia religijne Polaków oceniono m.in. potraktowanie różańca jako "bicza", którym można by karcić służących, w spektaklu "Tartuffe" w reżyserii Jacquesa Lassalle'a, wystawionym w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Jak zapowiedziano, materiały z konferencji ukażą się w formie książkowej. Zostaną wówczas przekazane posłom i senatorom.