Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce

pod honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa PUTRY

11.00 - Otwarcie konferencji senator Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI, przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP

11.10 - Wystąpienie Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa PUTRY

11.25 - Ustalenia WTO oraz ich wpływ na Wspólną Politykę Rolną - możliwości kształtowania przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynków rolnych - Krzysztof JURGIEL, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.45 - Analiza rynków rolnych w Polsce - prezes Agencji Rynku Rolnego

12.05 - Funkcjonowanie systemów wsparcia finansowego rynków rolnych - Andrzej BABUCHOWSKI, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.25 - Konkurencyjność polskich produktów rolnych w Unii Europejskiej i na rynkach krajów trzecich - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

13.05 - Dyskusja

ok. 15.00 - Podsumowanie i zakończenie konferencji senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP

 

(Opis z Diariusza Senatu)

5 maja 2006 r., pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, odbyła się konferencja "Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce".

Konferencję otworzył senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ustalenia WTO oraz ich wpływ na Wspólną Politykę Rolną - możliwości kształtowania przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynków rolnych omówił Andrzej Babuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Analizę rynków rolnych w Polsce przedstawił prezes Agencji Rynku Rolnego Stanisław Stańko.

Funkcjonowanie systemów wsparcia finansowego rynków rolnych zrelacjonował sekretarz stanu A. Babuchowski.

Zagadnienie konkurencyjności polskich produktów rolnych w Unii Europejskiej i na rynkach krajów trzecich przedstawił Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Po dyskusji konferencję podsumował przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator J. Chróścikowski.