Konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce"

22 maja 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce", zorganizowana przez Komisję Zdrowia.

Z inicjatywy Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeprowadzono w Polsce badanie dotyczące możliwości rozwoju sektora usług opieki długoterminowej. Zlecone badanie miało na celu ułatwienie zrozumienia kluczowych kwestii w zakresie realizowania opieki długoterminowej. W imieniu obu banków firma Wspólny Rynek Medyczny Sp. z o.o. sporządziła w listopadzie 2005 r. raport podsumowujący fazę pierwszą, z planowanego trzyetapowego projektu. Zapoznaniu z raportem służyć miała m.in. zorganizowana w Senacie konferencja.

Otworzył ją marszałek Bogdan Borusewicz, a słowo wstępne wygłosił przewodniczący Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz.

Następnie wiceminister zdrowia Andrzej Wojtyła omówił politykę resortu w zakresie opieki długoterminowej.

Politykę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie domów opieki społecznej przedstawili wiceminister Bogdan Socha oraz dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji w tym resorcie Krystyna Wyrwicka.

Wystąpienie Chrisa Bladesa z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczyło elementów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie opieki długoterminowej.

O tym, co promować, a czego unikać w polityce w dziedzinie opieki długoterminowej, mówił Jan Bultman z Banku Światowego.

"Opiekę długoterminową w Polsce - raport pierwszej fazy" omówił Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentujący firmę Wspólny Rynek Medyczny, która przygotowała raport.

W drugiej części konferencji dyskutowano o aspektach opieki długoterminowej.

Na temat opieki paliatywnej - stanu obecnego i perspektyw rozwoju mówił prof. dr hab. Jacek Łuczak z Akademii Medycznej w Poznaniu.

Wystąpienie krajowego konsultanta ds. geriatrii prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego dotyczyło stanu obecnego i perspektyw rozwoju tej dziedziny.

"Pielęgniarska opieka długoterminowa - stan obecny i perspektywy rozwoju" to temat wystąpienia Elżbiety Buczkowskiej - prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Konferencję zakończyła dyskusja, prowadzona przez przewodniczącego Komisji Zdrowia senatora W. Sidorowicza, na temat kierunków strategii rozwoju opieki długoterminowej.