Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej"

30 maja 2006 r. - pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza - z inicjatywy trzech senackich komisji: Spraw Unii Europejskiej, Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się konferencja na temat: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI a POLITYKA ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ.

W konferencji wziął udział komisarz UE ds. Energetyki Andris Piebalgs.

Otwierając konferencję marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że obejmując honorowy patronat nad konferencją, chciał dać wyraz troski i politycznej woli Senatu RP do rozpoczęcia poważnej narodowej debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zdaniem marszałka, skłania nas do tego sytuacja na światowym rynku paliw, narastający spór wokół dostaw rosyjskiego gazu, kontrowersyjna polityka energetyczna Niemiec i brak spójnej polityki energetycznej zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Jak stwierdził marszałek jest oczywiste, że nie możemy w swych działaniach, podobnie jak pozostałe kraje UE, kierować się jedynie partykularnymi interesami narodowymi. Korzystny dla wszystkich consensus trzeba osiągnąć na drodze konstruktywnego dialogu z innymi partnerami gospodarczymi i politycznymi. Groźba kolejnego kryzysu energetycznego, który nabiera globalnego wymiaru, powinna skłonić do podjęcia ściślejszej współpracy również z pozaeuropejskimi parlamentami i rządami, zwłaszcza tych krajów, których udział w światowym zużyciu energii jest największy.

Marszałek Borusewicz wyraził przekonanie, że senacka konferencja to doniosła inicjatywa na rzecz budowania consensusu w sprawie ogólnounijnej, zgodnie z polskimi interesem narodowym, polityki energetycznej.

Po wystąpieniu marszałka przewodnictwo konferencji objął Edmund Wittbrodt - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP. W swym referacie przedstawił sytuacje energetyczną na kontynencie europejskim i na tym tle sytuację energetyczną naszego kraju. Wskazując cel konferencji podkreślił, iż włącza ona Senat RP w ogólnoeuropejską i narodową dyskusje jaka toczy się na temat przyszłości rynku energetycznego.

Komisarz Andris Piebalgs omówił zadania stojące przed UE w związku z istniejącą sytuacją energetyczną. Wskazał na potrzebę solidaryzmu między państwami UE.

Konferencja prowadzona była w trzech bokach tematycznych: Polski i unijny rynek energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski oraz polityka energetyczna UE a ochrona środowiska. W dyskusji brali udział parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, świata nauki, biznesu i organizacji samorządowych.

We wtorek, 30 bm. marszałek Senatu B. Borusewicz spotkał się z komisarzem UE ds. Energetyki Andrisem Piebaldsem. Rozmawiano o bezpieczeństwie energetycznym w Unii Europejskiej.