Konferencja "Pozyskiwanie środków europejskich a ochrona dziedzictwa kulturowego."

20 czerwca 2006 r. z inicjatywy senackiej Komisja Kultury i Środków Przekazu, ministra rozwoju regionalnego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, odbyła się w Senacie RP konferencja na temat: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH A OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Otwierając konferencję, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Senat RP wspiera pielęgnowanie narodowej tradycji, upowszechnianie polskiej kultury, historii. Omawiając sprawę pozyskiwania europejskich środków na ochronę dziedzictwa łączymy teraźniejszość - nasze dzisiejsze uczestnictwo w Unii Europejskiej - z przeszłością - ochroną dziedzictwa. Zdaniem marszałka Unia Europejska sprzyja takiemu programowi. Rzecz jednak w tym, by tę sprzyjającą sytuację wykorzystać do pozyskania konkretnych środków. W Polsce zawsze brakowało pieniędzy na ochronę dóbr kultury. Jeśli jest więc szansa, by było ich więcej, należy o nie zabiegać - stwierdził marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Jarosław Lasecki stwierdził, że zachowanie dla potomności materialnych przekazów z przeszłości nie jest indywidualną sprawą jednostki, nie jest nawet sprawą Państwa, ale powinno być postrzegane jako misja całego narodu, całej naszej cywilizacji.

Senator Lasecki wyraził nadzieję, że senacka konferencja, jeśli nie pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania: jak pozyskać środki UE, jak je najlepiej wykorzystać, to przynajmniej rozpocznie dyskusję nad sposobami finansowania prac rewaloryzacyjnych zabytków i sposobami ich użytkowania.

W programie konferencji prowadzonej przez przewodniczącą senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystynę Bochenek znalazły się cztery bloki tematyczne: perspektywy prawne, pozyskiwanie środków europejskich, odnowa dziedzictwa kulturowego - wykorzystanie zabytków na nowe cele społeczne oraz doświadczenia prywatnych właścicieli.

W konferencji wzięli udział wicemarszałek Senatu RP Maciej Płażyński, podsekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl, senatorowie.

W holu budynku Senatu eksponowana była w czasie konferencji wystawa fotograficzna "Dziedzictwo" przedstawiająca odrestaurowane obiekty zabytkowe adaptowane na pensjonaty, hotele, centra konferencyjne.