Polityka transportowa kraju - transport kolejowy
konferencja zorganizowana przez Komisję
Gospodarki Narodowej

30 czerwca 2006 r.

Program konferencji

Otwarcie konferencji - senator Marek Waszkowiak, przewodniczący Komisji Gospodarki

Narodowej

Polityka rządu w stosunku do transportu kolejowego - Jerzy Polaczek, minister transportu

Kolej w systemie transportowym kraju - Bogusław Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu

Podstawy organizacyjno-prawne realizacji zadań służby publicznej w pasażerskim transporcie kolejowym w krajach Unii Europejskiej - Mirosław Chaberek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu

Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania polskich kolei dziś i w najbliższych latach - prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Uniwersytet Szczeciński

Elementy strategii działania przedsiębiorstwa PKP CARGO na rynku usług przewozu towarów - Władysław Szczepkowski, prezes zarządu PKP CARGO SA

Budowa holdingu PKP - ocena działań po latach - Krzysztof Celiński, prezes zarządu PKP PLK SA

Aktualne działania spółki matki w odniesieniu do zadłużenia PKP - Andrzej Wach, prezes zarządu PKP S.A.

Standardy usług na rzecz pasażerów na kolei - Józef Dąbrowski, rzecznik praw klienta w PKP SA

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji - senator Stanisław Kogut, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej

* * *

30 czerwca 2006 r. w Senacie odbyła się, zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej, konferencja "Polityka transportowa kraju - transport kolejowy".

Rozmiar: 105265 bajtów

Konferencję otworzył i prowadził przewodniczący komisji senator Marek Waszkowiak. W swym wystąpieniu senator podkreślił ogromną rolę, jaką odgrywa transport, w tym transport kolejowy, w gospodarce narodowej. "Transport jest czynnikiem determinującym możliwości rozwoju gospodarczego kraju" - powiedział senator M. Waszkowiak. Dodał, że konferencja jest ważnym głosem w dyskusji na temat rozwoju transportu kolejowego.

O polityce rządu w stosunku do transportu kolejowego mówił minister transportu Jerzy Polaczek. Zaprezentował on główne zagadnienia Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009.

Rozmiar: 84776 bajtów

Zaznaczył, że oprócz tego dokumentu konieczne są rozwiązania legislacyjne i pieniądze niezbędne do dokończenia przekształceń i rozwoju transportu kolejowego. Działania strategiczne w tym obszarze to m.in. zatrzymanie niekorzystnego trendu zmniejszającego się udziału transportu kolejowego w obsłudze zadań przewozowych, sfinalizowanie procesu restrukturyzacji finansowej i organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw Grupy PKP - rozpoczęcie procesu oddłużania kolei. Obecne zapóźnienie w dziedzinie transportu kolejowego w stosunku do nowoczesnych kolei europejskich szacuje się na 20-30 lat - stwierdził minister J. Polaczek.

Podstawy organizacyjno-prawne realizacji zadań służby publicznej w pasażerskim transporcie kolejowym w krajach Unii Europejskiej przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Mirosław Chaberek.

Na temat ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania polskich kolei dziś i w najbliższych latach mówił prof. dr hab. Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozmiar: 87721 bajtów

Prezes zarządu PKP CARGO SA Władysław Szczepkowski przedstawił elementy strategii działania przedsiębiorstwa PKP CARGO na rynku usług przewozu towarów.

"Budowa holdingu PKP - ocena działań po latach" - to temat wystąpienia prezesa Zarządu PKP PLK SA Krzysztofa Celińskiego.

Aktualne działania spółki matki w odniesieniu do zadłużenia PKP omówił prezes zarządu PKP SA Andrzej Wach.

O standardach usług na rzecz pasażerów na kolei mówił rzecznik praw klienta w PKP SA Józef Dąbrowski.

Konferencję podsumował zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senator Stanisław Kogut. W swoim wystąpieniu podkreślił, że kolej w UE nadal będzie pełniła ważną rolę. Jego zdaniem, dotychczasowe działania państwa wobec kolei nie przyniosły pożądanych efektów. Postęp jest zbyt wolny. Zdaniem senatora S. Koguta, należy zwrócić się do rządu o całkowite oddłużenie kolei. Jest stosowny czas ku temu, ponieważ konstruowany jest właśnie budżet na przyszły rok. "Należy powstrzymać degradację techniczną sieci i taboru kolejowego w interesie gospodarki narodowej" - powiedział senator.