Konferencja "Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce"

We wtorek 18 lipca 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja nt. "Sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce". Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Rodziny wielodzietne w Polsce są w bardzo trudnej sytuacji - powiedział otwierając konferencję przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Antoni Szymański. Podkreślił, że w 2004 r. dochód na osobę w rodzinie bezdzietnej wynosił 1104 zł, natomiast w rodzinie z czwórką dzieci - 325 zł. Dodał, iż celem konferencji jest ukazanie rodzin wielodzietnych na tle sytuacji demograficznej kraju, omówienie ich pozycji społeczno-ekonomicznej i zastanowienie się, w jaki sposób państwo powinno wspierać rodzinę wielodzietną. Zaznaczył, że w oparciu o dorobek konferencji Komisja przygotuje uchwałę, którą skieruje do rządu w sprawie zmian potrzebnych w polityce społecznej, poprawiających sytuację rodziny wielodzietnej a także rekomendacje w zakresie polityki rodzinnej państwa, które zostaną omówione podczas debaty w Senacie.

Naukowcy podkreślali, że w Polsce jest dramatyczna sytuacja demograficzna. Od 6 lat notowany jest ujemny przyrost naturalny, nasila się emigracja - stale maleje liczba ludności. Rodziny wielodzietne w Polsce stanowią zaledwie 17 proc. wszystkich rodzin, a 40 proc. tych rodzin zagrożonych jest ubóstwem. Tymczasem co trzecie dziecko w Polsce wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

Zdaniem prof. Józefiny Hrynkiewicz (Uniwersytet Warszawski), aby poprawić sytuację rodzin wielodzietnych należy zmienić system podatkowy. Nie może być tak, że ludzie nie mający dzieci płacą takie same podatki jak rodziny wielodzietne. Nie powinno być tak, że biurokracja podatkowa zabiera najpierw rodzinom pieniądze, potem wydziela im te pieniądze biurokracja socjalna. Według prof. Hrynkiewicz bardzo ważna jest też zmiana wizerunku rodziny wielodzietnej. Należy odróżniać wielodzietną rodzinę od patologicznej. Lepiej zostawić pieniądze rodzinie wielodzietnej (np. w formie ulgi podatkowej) niż potem przeznaczać je na domy dziecka i rodziny zastępcze, do których trafiają dzieci z powodu ubóstwa.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych mówili, że największym problemem dla rodzin wielodzietnych jest zdobycie funduszy na kształcenie dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. W ich opinii w Polsce nie ma polityki rodzinnej.