Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju

Pod patronatem wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putry, 12 września 2006 r. odbyła się konferencja na temat: "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju". Jej organizatorami byli: senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.

Otwierając konferencję, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że rolnictwo ekologiczne odgrywa ważną rolę w dążeniu całego rolnictwa do produkcji żywności odpowiadającej naturalnym oczekiwaniom człowieka.

"Produkcja żywności metodami ekologicznymi - w czystym i bezpiecznym środowisku, bez sztucznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów - staje się ważnym kierunkiem rozwoju rolnictwa na świecie, a także w Polsce" - stwierdził senator J. Chróścikowski.

W naszym kraju istnieje duża grupa gospodarstw wytwarzających tradycyjne produkty i przetwory żywnościowe na potrzeby własne i do bezpośredniej sprzedaży na lokalnym rynku. Produkt lokalny, regionalny i tradycyjny jest - w ocenie senatora Chróścikowskiego - szansą dla małych regionów i wielką atrakcją dla konsumenta, który poszukuje żywności bardzo dobrej jakości, a przede wszystkim zdrowej i bezpiecznej.

"Rolnictwo ekologiczne to nie tylko produkcja żywności, ale sposób w jaki ludzie traktują glebę, wodę, rośliny, zwierzęta i środowisko w celu jej przygotowania, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie współczesnych i przyszłych pokoleń" - stwierdził senator J. Chróścikowski.

Zdaniem przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, należy stworzyć coraz lepsze warunki umożliwiające rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Patronujący konferencji wicemarszałek Krzysztof Putra podkreślił, że Senat RP sprzyja rozwojowi polskiego rolnictwa. Zwrócił też uwagę, iż odeszliśmy od promowania gospodarstw wyłącznie wielkotowarowych, że liczą się i są doceniane również małe gospodarstwa, także te produkujące zdrową żywność, dbające o czystość środowiska.

W konferencji uczestniczył minister środowiska Jan Szyszko, grono rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rolniczych organizacji społeczno-zawodowych

Program konferencji

Otwarcie konferencji - senator Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP

Wystąpienie Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa PUTRY

Gospodarstwo ekologiczne - wpływ na środowisko - Jan SZYSZKO, Minister Środowiska

Produkcja i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej, marginalnej i lokalnej - Marek CHRAPEK, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ekonomiczne, organizacyjne i finansowe problemy funkcjonowania gospodarstw ekologicznych - dr Jerzy SZYMONA, Akademia Rolnicza, Lublin

Znakowanie i etykietyzacja produktów rolnictwa ekologicznego - Dorota METERA, dyrektor, Bioekspert Sp. z o. o.

Doradztwo w rolnictwie ekologicznym - Hanna GALICZ, dyrektor, Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP