Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce

3.10.2006 r.

10.30

Rejestracja uczestników

11.00

Otwarcie konferencji senator Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP

11.10

Aktualna sytuacja sektora hurtowych rynków rolno-spożywczych i giełd w Polsce Sebastan FILIPEK-KAŹMIERCZAK, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.30

Rynki hurtowe w Polsce a rządowy program budowy rynków hurtowych i giełd Janusz BYLIŃSKI, prezes, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Bronisze

11.50

Działalność rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce na przykładzie praskiej giełdy spożywczej - Zenon DANIŁOWSKI, prezes zarządu, Praska Giełda Spożywcza

12.10

Rynki hurtowe i ich znaczenie w rozwoju regionu - dr Dariusz STRZĘBICKI, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Ekonomiki Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

12.30

Przerwa

12.50

Dyskusja

ok. 15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji senator Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP

   

We wtorek 3 października 2006 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie konferencję "Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce". Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Praska Giełda Spożywcza.

Rozmiar: 44600 bajtów

"Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce to przyszłość polskiej żywności i polskiego rolnictwa" - powiedział marszałek. Dodał, że towarzysząca konferencji wystawa "Polskie Jarmarki" wiąże tradycję z nowoczesnością, czyli jarmarki z hurtowymi rynkami.

Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podkreślił, że rynki hurtowe istnieją na całym świecie, zaś w Polsce dopiero się rozwijają . Dobrze zorganizowane rynki hurtowe przyczyniają się do rozwoju regionu, przynoszą korzyści producentom rolnym, eliminując pośredników, przyczyniają się do poprawy jakości żywności, a także rozwoju wsi i rolnictwa. Senator Chróścikowski podkreślił, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość doceniając rolę rynków hurtowych i giełd w Polsce przygotował projekt ustawy o rolno-spożywczych rynkach hurtowych. Ta projektowana regulacja ma się przyczynić do usprawnienia funkcjonowania tych rynków w Polsce. Wyraził nadzieję, że dyskusja w trakcie konferencji wniesie istotny wkład w poprawę działania tych instytucji.

Rozmiar: 42439 bajtów

Marcin Chrapek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi mówił o aktualnej sytuacji sektora hurtowych rynków rolno-spożywczych i giełd w Polsce. Podkreślił, że rynki hurtowe szczególnie owoców i warzyw przyczyniają się do dostosowania produkcji rolniczej do wymagań rynkowych, poprawy jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów, stabilizacji cen, eliminacji pośredników. Mają także wpływ na organizowanie się producentów rolnych w grupy producenckie. Przypomniał o etapach budowy rynków hurtowych w Polsce realizowanych przez agencje rządowe. Giełdy powstawały przy wsparciu finansowym państwa. Obecnie głównymi akcjonariuszami spółek rynków hurtowych, powstałych w ramach programów rządowych jest Skarb Państwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie największym problemem rynków hurtowych jest zadłużenie wynikające z konieczności spłaty kredytów, gwarantowanych przez państwo.

Janusz Byliński prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze podkreślił, że do usprawnienia działalności giełd i rynków hurtowych konieczne są nowe rozwiązania legislacyjne. Jego zdaniem trzeba uściślić zasady przekazywania akcji Skarbu Państwa producentom rolnym, grupom producentów i ich związkom. Należy także uregulować powstawanie rynków hurtowych. W jego opinii najlepiej jest, gdy w jednej aglomeracji funkcjonuje jeden rynek. Zniesione powinny zostać opłaty targowe na rynkach hurtowych, bo one w konsekwencji obciążą rolników.