Język polskiej legislacji

"Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa"- na ten temat 7 grudnia 2006 r. odbyła się z inicjatywy senackich komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawczej konferencja naukowa. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści oraz naukowcy i prawnicy z całego kraju, między innymi: Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, a także Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Konferencja była kolejnym wydarzeniem ustanowionego z inicjatywy Senatu RP "Roku języka polskiego". Obrady prowadziła przewodnicząca senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystyna Bochenek.

Otwierając spotkanie wicemarszałek Senatu RP Ryszard Legutko podkreślił, że zmiany w języku polskim jakie się obecnie dokonują, nie zawsze są zmianami na lepsze, a polscy legislatorzy, twórcy prawa mają swój udział w tym co może w języku polskim niepokoić. Uwagi krytyczne na temat języka polskiej legislacji należy przyjmować z troską i pokorą, bo w większości wypadków są one uzasadnione. Zdaniem wicemarszałka, celem konferencji jest odpowiedź na pytanie co dzieje się z językiem polskiej legislacji, a zaprezentowane uwagi, opinie, powinny być wykorzystane w pracach legislacyjnych, przy tworzeniu prawa, tak by uprościć, uczytelnić to co jest w nim zapisane.

Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej senator Janusz Gałkowski porównał język legislacji do instrumentarium, którym posługuje się lekarz. Słowem - jak skalpelem - można czynić dobro albo wyrządzić krzywdę i dlatego troska o język prawa jest tak ważna.

O cnotach języka tekstów prawnych mówiła prof. dr hab. Sławomira Wronkowska z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Maciej Zieliński z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego PAN przedstawił referat na temat: Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia. Michał Jerzy Pruszyński członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, mówił o jasności, zrozumiałości i językowej poprawności prawa jako warunku jego zgodności z Konstytucją. Na temat poprawności językowej i zrozumiałości tekstów prawnych i prawniczych wypowiadał się prof. dr hab. Radosław Pawelec z Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat Czesław Jaworski mówił o języku prawa i jego rozumieniu w relacjach obywatel - adwokat - wymiar sprawiedliwości. Profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog społeczny, Janusz Czapiński wygłosił wykład na temat: Kto czyta - błądzi, czyli polskie patenty na odnajdywanie drogi do celu.

Wszystkie wystąpienia oraz dyskusja były transmitowane przez internet. Zapowiedziana jest również publikacja zapisu tej konferencji.

Zarówno językoznawcy jak i prawnicy widzą potrzebę kolejnych konsultacji, których celem będzie jasne, bardziej zrozumiałe prawo.

Opr.: Dział Prasowy-mb