"Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji" - konferencja w Senacie

24 kwietnia 2007 r. w Senacie pod honorowym patronatem marszałka Senatu i ks. abp Sławoja Leszka Głódzia odbyła się konferencja naukowa nt. "Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji". Wicemarszałek Krzysztof Putra podkreślił, że strażacy to środowisko bardzo ważne w polskiej tradycji i kulturze.

"Jesteście bardzo ważni i potrzebni" - powiedział do zaproszonych strażaków wicemarszałek Putra. Podziękował senatorowi Janowi Szafrańcowi za to, że utworzył Senacki Zespół Strażaków. Wyraził przekonanie, że Zespół będzie wspierał środowisko strażaków.

Otwierając konferencję Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażackiego Jan Szafraniec przybliżył ideę powołania tego Zespołu. Poinformował, że skupia on 26 druhien i druhów senatorów. Celem zespołu jest aktywizowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa kraju w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspieranie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, szkół pożarniczych oraz wspomaganie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Podkreślił, że konferencja jest owocem współpracy Zespołu z senacką Komisją Kultury i Środków Przekazu. Dlatego została poświęcona polskiej kulturze i narodowej tradycji, od wielu lat utrzymywanej i promowanej przez Ochotnicze Straże Pożarne. Są one autentycznym jej depozytariuszem. Wyraził nadzieję, że Ochotnicza Straż Pożarna nie pozwoli "uschnąć" kulturze. Obiecał, że w tym aspekcie może liczyć na wsparcie Senackiego Zespołu Strażaków.

"Straż pożarna to nie folklor, to rzeczywistość wpisana w życie narodu, a nie państwa, bo nawet gdy państwo polskie nie istniało ochotnicza straż działała i przechowała ducha polskości, aż do wolnej Polski" - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź duszpasterz strażaków. Podkreślił, że straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, ale pomoc w wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, a także ważny nośnik państwowości szerzący kulturę i świadomość. Dodał, że strażacy zawsze stali przy Kościele nawet w najtrudniejszym czasie. Arcybiskup wyraził nadzieję, że ta konferencja uczuli władze, senatorów i posłów jak ważni i potrzebni są strażacy w życiu polskiego narodu i polskiej kulturze.

W przerwie konferencji odbył się koncert w wykonaniu orkiestry dętej OSP "Dobrynin" z Rzemienia gminy Przecław na Podkarpaciu.

Wkrótce, bo 4 maja obchodzony będzie "Dzień Strażaka" . Patronem strażaków jest św. Florian. Jest to święto ok. 700 tys. strażaków ochotników i ok. 30 tys. strażaków zawodowych.

Opr. w Dziale Prasowym