"Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich"

29 maja 2007 r. odbyło się wspólne seminaryjne posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP na temat: "Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich".

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, otwierając seminarium, podkreślił, że Sejm i Senat przyjęły ustawę powołującą rady pracowników, by wzmocnić reprezentację pracowników we współrządzeniu. Teraz, rok po uchwaleniu ustawy, należy sprawdzić jak te nowe instytucje funkcjonują w naszej rzeczywistości.

Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Antoni Szymański, określając cel seminarium stwierdził, że warto przeanalizować funkcjonowanie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, które z obowiązujących zapisów prawnych są dobre, a które wadliwe.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności zwrócił uwagę, że rady pracowników to element społeczeństwa obywatelskiego. Kiedyś, efektywny środek oddziaływania pracobiorców na stosunki społeczno-gospodarcze stanowiły związki zawodowe. Dziś, rola pracobiorców w kształtowaniu tych stosunków maleje. Zdaniem senatora Romaszewskiego, związki zawodowe mogą stać się zaczynem ruchu rad pracowników. Dysponując odpowiednią wiedza, potencjałem organizacyjnym, mogą ten ruch wspomagać. Senator Romaszewski podkreślił, że bez wzmocnionego czynnika współrządzenia, jakim są pracobiorcy, trudno będzie budować sprawiedliwe społeczeństwo obywatelski.

Podczas seminarium omawiano znaczenie rad pracowników w procesie humanizacji pracy, aktualny stan rad i ich działanie. Oceniono ustawę o informowaniu pracowników i ich konsultowaniu, analizowano relacje między związkami zawodowymi a radami pracowników/.

Opr. Dział Prasowy