Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na przykładzie PRR "Sportowcy na rynku pracy"

22 czerwca 2007 r. w Senacie odbyła się konferencja nt. wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na przykładzie PRR (Partnerstwo na Rzecz Rozwoju) "Sportowcy na rynku pracy". Na konferencji podsumowano pierwszy etap realizacji programu, który ma pomóc sportowcom, po zakończeniu ich kariery sportowej, odnaleźć się na wolnym rynku pracy.

"Są takie zawody, w których ludzie przez całe życie mogą odnosić sukcesy, ale są i takie, a do nich należy sport, że sukcesy mogą odnosić tylko młodzi ludzie i oni po zakończeniu kariery muszą znaleźć nowe miejsce w życiu" - powiedział Marek Ziółkowski wicemarszałek Senatu otwierając konferencję. Dodał, że z radością wita inicjatywę pomocy tym młodym ludziom.

"Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz" - przypomniał powiedzenie sportowców senator Roman Ludwiczuk. Podkreślił, że w trakcie kariery zawodnicy dostają medale, są na pierwszych stronach gazet, znajdują się w centrum zainteresowania, ale czas szybko biegnie, tracą formę; wiek lub kontuzje nie pozwalają uprawiać wybranej dyscypliny sportowej. Przychodzi moment refleksji i pytanie co dalej robić, jak odnaleźć się na rynku pracy i kto ma pomóc tym jeszcze młodym ludziom. Według R. Ludwiczuka federacje i związki sportowe powinny koncentrować się nie tylko na wynikach sportowców, ale także myśleć o ich przyszłości. Możliwości pomocy sportowcom pojawiły się po wejściu Polski do UE. Kilka związków postanowiło skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał projekt "Sportowcy na rynku pracy".

Jakub Kalinowski menedżer programu zaznaczył, że jest to jedyny program pomocy skierowany do sportowców. Ten pierwszy etap oparty został na dwóch filarach: programach szkoleń i systemie doradztwa zawodowego dla sportowców.

Projekt gwarantuje indywidualne przygotowanie merytoryczne i udział w cyklu szkoleń umożliwiających zdobycie kwalifikacji w zawodach związanych ze sportem: menedżera dyscypliny, menedżera ds. marketingu sportowego, instruktora rekreacji. Projekt zakłada także pomoc w zdobyciu wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz we wskazaniu metod aktywnego poszukiwania pracy lub odbycia praktyk zawodowych. Wszystkim uczestnikom projektu towarzyszy pomoc psychologa, doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada podjęcie współpracy ze środowiskiem pracodawców. Przewiduje się, że przeszkolonych zostanie 180 sportowców. Kolejna rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się we wrześniu br.

Konferencję zorganizowała: senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz konsorcjum związków sportowych PRR "Sportowcy na rynku pracy". Konferencja odbyła się z inicjatywy senatora Romana Ludwiczuka.

Opr.Dział Prasowy.