Konferencja "Wzmocnić ojcostwo".

22 czerwca 2007 r., z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się konferencja na temat: "Wzmocnić ojcostwo". Otwierając konferencję, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Polska, podobnie jak inne państwa Europy, przeżywa kryzys rodziny. Odbija się on na najsłabszych czyli dzieciach, istnieje więc pilna potrzeba zastanowienia się, jak wzmocnić rodzinę, wzmocnić tych, którzy decydują się na rodzicielstwo. A rodzicielstwo to także ojcostwo, o czym niekiedy zapominamy.

Marszałek Borusewicz zapewnił, że wszystkie działania zmierzające do wspierania rodziny, rodzicielstwa, będą miały akceptację Senatu - funkcjonowanie rodziny ma przecież określone skutki dla społeczeństwa, państwa.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP senator Antoni Szymański podkreślił, że rodzina musi być w centrum polityki społecznej państwa, zwłaszcza, że w Polsce coraz więcej rodzin się rozpada. W roku ubiegłym rozwiodło się, bądź zdecydowało na separację, 80 tyś małżeństw - 100 proc. więcej niż 5 lat temu.

Rola ojca w rodzinie, często marginalizowana - jak zaznaczył senator Szymański - przekłada się na kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.

W konferencji udział wzięli naukowcy, autorzy licznych publikacji na temat rodziny, ojcostwa.

Dr Jacek Pulikowski - autor m.in. "Warto być ojcem", "Młodzi i miłość", "Wartość współżycia małżeńskiego"- mówił o roli ojca w rodzinie i społeczeństwie. W Polsce, jak stwierdził, brakuje modelu ojca i męża. Nasza współczesność: pogoń za pieniądzem, pracoholizm nie sprzyjają rodzinie i wychowaniu. Dr Pulikowski dowodził, iż przyszłość zależy od zdolności mężczyzn do ojcostwa.

Dr Dariusz Cupiał - współzałożyciel Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato. Net. - wskazał kierunki odzyskiwania ojcostwa - mechanizmy zmian społecznych. Jako instytucje mogące pomóc w tym procesie dr Cupiał uznał: szkołę, wojsko, służbę zdrowia, instytucje kościelne, służby penitencjarne, pracodawców, media.

Gość specjalny konferencji dr Ken Canfield - założyciel National Center For Fathering w USA- mówił o potrzebie aktywizacji ojców. Zdaniem Canfielda ojciec jest niezbędny w przeprowadzeniu dziecka przez okres dojrzewania. 90 proc. osadzonych w więzieniach USA pochodzi z rodzin rozbitych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Stanisław Sławiński mówił o wychowaniu do ojcostwa. Dr Dorota Kornas-Biela z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL o roli kobiet w kształtowaniu odpowiedzialnego ojcostwa.

Druga część konferencji z udziałem wicemarszałka Krzysztofa Putry poświęcona była dyskusji na temat: Czym jest dla mnie ojcostwo?.

W trzecie części, podczas dyskusji panelowej starano się odpowiedzieć na pytanie: czy polityka rodzinna potrzebuje ojców?

Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna "Syn i Ojciec" Marka Demczuka.

Opr.Dział Prasowy.