Konferencja Złotego Wieku: "Promocja zdrowia starzejącej się populacji polskiej"

18 września 2007 r. z inicjatywy senackiej Komisji Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwowego Zakładu Higieny, w Senacie RP odbyła się konferencja Złotego Wieku: "Promocja zdrowia starzejącej się populacji polskiej".

Celem konferencji było zaprezentowanie przykładów dobrej praktyki działań aktywizujących seniorów bądź wspomagających szeroko rozumianą promocję zdrowia.

Zdaniem organizatorów zagwarantowanie zdrowego starzenia się populacji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla Europy. Skutki starzenia demograficznego będą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw europejskich w takich obszarach jak gospodarka, opieka zdrowotna i zabezpieczenie socjalne oraz zapewnienie dobrobytu. W związku z tym istnieje pilna potrzeba poszerzania wiedzy na temat sposobów promowania zdrowia wśród osób starszych, utrzymanie dobrej jakości życia w późniejszych okresach, a także konieczność zapobiegania kosztom społecznym procesu starzenia demograficznego.

Otwierający konferencję, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz podkreślił, że konsultacje merytoryczne, do których okazją była konferencja i wnioski jakie ona przyniosła dają szansę stworzenia dobrego prawa, mogącego sprostać wyzwaniom demograficznych.

W konferencji udział wzięli senatorowie, przedstawiciele nauki, służby zdrowia, samorządów, kościoła, organizacji pozarządowych.

Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP senator Janina Fetlińska.

Opr. Dział Prasowy