Seminarium "Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie"

21 listopada 2006 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Zdrowia Senatu RP we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie, Międzynarodową Organizacją Pracy i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji zorganizowały kolejne seminarium na temat: Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych. Podczas pierwszego seminarium, które odbyło się 7 listopada 2006 r. omawiano doświadczenia polskie. Obecnie, swoimi doświadczeniami dzielili się Brytyjczycy.

Otwierając seminarium, wicemarszałek Maciej Płażyński podkreślił, że komisje senackie podjęły trudne, ale ambitne i ważne wyzwanie uczestnictwa w opracowaniu nowego spójnego systemu wyrównywanie szans i rozwijanie aktywności osób niepełnosprawnych. Ideą nowego prawa powinna być zmiana mentalności społeczeństwa, postrzegania praw obywatelskich, podniesienie standardów praw ludzkich i jakości naszej demokracji.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles Crawford, zwrócił uwagę, że każdy człowiek znajduje się w stadium utraty sprawności, a zatem kategoria ludzi niepełnosprawnych nie istnieje. Prawo dla niepełnosprawnych, dotyczy całego społeczeństwa. Minister ds. Osób Niepełnosprawnych w rządzie Wielkiej Brytanii Anne McGuire przedstawiła brytyjskie doświadczenia w przygotowaniu legislacji w dziedzinie praw osób niepełnosprawnych. Mirosław Mielniczuk, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych omówił sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce oraz projektowane przez rząd zmiany prawne. Minister podkreślił, że sytuacja tych osób w Polsce jest trudna. 2 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje poza rynkiem pracy. Zdaniem ministra Mielniczuka konieczne jest nowe prawo, ale już nie na zasadzie nowelizowania starego, lecz stworzenia nowej ustawy, której podmiotem będzie człowiek niepełnosprawny, a nie instytucje świadczące usługi wobec niego.

Senator Antoni Szymański, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w imieniu własnej komisji oraz senackich Komisji Zdrowia zadeklarował gotowość współpracy z rządem przy tworzeniu nowego spójnego prawa wyrównującego szanse osób niepełnosprawnych.

Bert Massie, przewodniczący Komisji ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission) w Wielkiej Brytanii wyraził opinię, że bez dobrego prawa, osoby niepełnosprawne będą narażone na dyskruminację. Sławomir Piechota, poseł na Sejm RP dostrzega w Europie ewolucję prawa dotyczacego osób niepełnosprawnych - coraz częściej zamiast o opiece socjalnej, ochronie prawnej, mówi się o potrzebie egzekwowania prawa obywatelskiego. Zdaniem Piotra Pawłowskiego, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji nadszedł czas, by powstał dokument, który byłby dla środowisk osób niepełnosprawnych drogowskazem ich funkcjonowania.

Cykl konferencji eksperckich w ramach inicjatywy "Dobre prawo = równe szanse" zamknie senacka konferencja, która odbędzie się 1 grudnia 2006 r. Przedstawione wówczas rekomendacje będą służyć do wprowadzenia nowych regulacji prawnych w Polsce.

Opr. Dział Prasowy - mb

 Rozmiar: 58107 bajtów  Rozmiar: 57716 bajtów  Rozmiar: 49800 bajtów
 Rozmiar: 52486 bajtów  Rozmiar: 60393 bajtów  Rozmiar: 49800 bajtów
 Rozmiar: 52666 bajtów  Rozmiar: 54750 bajtów  Rozmiar: 50839 bajtów
 Rozmiar: 52150 bajtów  Rozmiar: 52150 bajtów