Światowe Forum Mediów Polonijnych

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w środę 6 września 2006 r. w Tarnowie otworzył XIV Światowe Forum Mediów Polonijnych. W Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata.

Rozmiar: 41184 bajtów

W inauguracji tego największego przedsięwzięcia organizowanego z myślą o dziennikarzach polonijnych wziął udział przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Ryszard Bender oraz senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Marszałek podkreślił, że jest mu niezmiernie miło spotkać się z ludźmi, którzy na co dzień podtrzymują więzi między Ojczyzną a rodakami żyjącymi poza granicami. Dodał, że Senat RP docenia rolę prasy polonijnej w zachowaniu tożsamości narodowej. W opinii marszałka, w dużej mierze dzięki dziennikarzom Polacy rozrzuceni po najdalszych zakątkach świata, wiedzą co dzieje się w Ojczyźnie. Zaznaczył, że dziennikarze polonijni są często jedynymi łącznikami z krajem, a ich słowa to skrawek Ojczyzny na obczyźnie. "Od Waszych umiejętności, talentu, pasji zależy czy Polacy, którzy oddalili się od swojego kraju będą interesować się jego losami, czy będą chcieli utrzymywać kontakty ze swoją Ojczyzną, czy będą chcieli tu wrócić" - mówił marszałek. Podziękował dziennikarzom za to, co robią dla podtrzymania polskości i za to, że wspierają Polaków na obczyźnie. "Bo jest tak, jak w przypowieściach Salomona :słowa mogą być źródłem siły i pocieszenia, albo słabości i przygnębienia". Życzył dziennikarzom, by ich słowa były zawsze źródłem siły i pocieszenia dla wszystkich, a zwłaszcza tych naszych rodaków, którzy nie cieszą się wolnością słowa.

Rozmiar: 73656 bajtów

Marszałek tego samego dnia wręczył nagrody FIDELIS POLONIAE'2006. W kategorii osoba nagrodę w tym roku otrzymała Anżelika Borys - prezes Związku Polaków na Białorusi. W kategorii organizacja, instytucja, firma - Związek Narodowy Polski (PNA) z USA.

Tematem Forum jest "Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie."

W tym roku dziennikarze polonijni poznają Warmię i Mazury. Będą tam przebywać do 13 września br. Co roku w trakcie Forum prezentowane i promowane jest jedno z województw.

Organizatorem Światowego Forum Mediów Polonijnych jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.

Rozmiar: 59116 bajtówRozmiar: 59116 bajtówRozmiar: 47843 bajtówRozmiar: 46496 bajtów