Konferencja "Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa?"

Senat RP jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji na temat "Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa?", która odbędzie się w Krakowie dniach 11- 14 września 2006 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Patronat nad nią sprawuje marszałek Senatu RP, marszałek Sejmu RP oraz Parlament Europejski.

Przemówienie wstępne wygłosi marszałek Sejmu RP Marek Jurek, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący parlamentu Europejskiego Josep Borrell.

Z wykładem wstępnym wystąpi prof. dr hab. Danuta Huebner, komisarz ds. polityki regionalnej, Komisja Europejska.

W trakcie konferencji odbędą się 4 sesje, poświęcone następującym tematom:

"Wyzwania. Czego oczekujemy od dzisiejszej Europy?" - w dyskusji panelowej weźmie udział wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Ryszard Legutko,

"Jak spowodować, aby instytucje europejskie były przyjazne dla obywateli?" - w dyskusji panelowej weźmie udział wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Marek Ziółkowski,

"Społeczeństwo obywatelskie - rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych" - w dyskusji panelowej weźmie udział przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu prof. dr hab. Edmund Wittbrodt,

"Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty prawne" - w dyskusji panelowej weźmie udział wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

Na zakończenie przewidziane są sprawozdania moderatorów dyskusji panelowych oraz zamknięcie konferencji przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karola Musiała.

W konferencji weźmie też udział wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra, senatorowie: Przemysław Berent, Jarosław Lasecki, Jerzy Szymura, Mieczysław Szyszka, Marek Waszkowiak i Kosma Złotowski, szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska oraz grupa pracowników Kancelarii Senatu.

Program konferencji "Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa?" można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://confer.uj.edu.pl/europa/.