30. rocznica powstania KOR

30 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Na czele Komitetu Obchodów powstania KOR stanął marszałek Bogdan Borusewicz. Senat RP VI kadencji na posiedzeniu 14 września 2006 r. podjął uchwałę wyrażającą uznanie dla tej ważnej społecznej inicjatywy. W uchwale czytamy:

"W trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, przekształconego w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej ważnej społecznej inicjatywy. Komitet utworzony został przez osoby reprezentujące różne środowiska. Stanowił odpowiedź na brutalne represje władz komunistycznych. W obliczu dyktatury przemocy i kłamstwa był symbolicznym protestem i znakiem solidarności z ofiarami represji, a także sygnałem, że mija czas bierności zastraszonego i zatomizowanego społeczeństwa.

Powstanie KOR było ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Polski. Zapoczątkowało proces powstawania i uaktywniania się środowisk i grup opozycyjnych wobec reżimu komunistycznego, takich jak: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Ruch Młodej Polski (RMP), Wolne Związki Zawodowe (WZZ). Umożliwiło także rozwój niezależnych wydawnictw, przełamywało monopol władz komunistycznych w dziedzinie informacji, pozwalało na zapoczątkowanie procesu odkłamywania historii.

KOR organizował niezależny ruch wydawniczy poprzez takie pisma, jak: "Biuletyn Informacyjny", "Robotnik", "Zapis", "Krytyka", "Głos", "Puls", "Spotkania", Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), samokształceniowy (Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych) oraz utworzył Biuro Interwencji podejmujące problemy represji. W wyniku tych działań członkowie i współpracownicy KOR-u byli wielokrotnie zatrzymywani przez władzę i poddawani represjom.

Były to czynniki w istotnym stopniu zwiększające wpływ społeczeństwa na kształt i bieg spraw publicznych, które wraz z ogromną rolą Kościoła i historycznym pontyfikatem Jana Pawła II doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność", związku zawodowego i ruchu społecznego, który zmienił historię świata przyczyniając się do obalenia komunizmu, a w konsekwencji odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowania demokracji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że działania Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR dobrze przysłużyły się Ojczyźnie" - głosi uchwała.

22 września 2006 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę przypominającą sylwetki zmarłych działaczy KOR. W uroczystości wzieli udział członkowie Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Witając gości marszałek B. Borusewicz wyraził radość, że po 30 latach od założenia KOR może spotkać swoich kolegów - działaczy KOR - w Senacie RP. Jednocześnie marszałek wyraził żal, że zabrakło dziś tych, którym poświęcona jest senacka wystawa. Bogdan Borusewicz podkreślił ich wkład w odzyskanie wolnej, demokratycznej Polski

Zebrani uczcili pamięć nieżyjących KOR-owców chwilą ciszy.

23 i 24 września 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja poświęcona działalności KOR. Marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział m.in. w dyskusjach panelowych: "Droga do "Solidarności" - KOR wśród robotników i rolników" oraz "Miejsce opozycji polskiej w antykomunistycznym oporze drugiej połowy lat siedemdziesiątych"

23 września 2006 r. w 30. Rocznicę powstania KOR prezydent Lech Kaczyński wręczył ordery założycielom, członkom i współpracownikom Komitetu. Odznaczeni zostali w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczył marszałek Senatu RP. Pracownik Kancelarii Senatu RP Emil Morgiewicz odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

24 września 2006 r. marszałek Bogdan Borusewicz uczestniczył w uroczystym odsłonięciu kamienia pamięci Jacka Kuronia w parku im. St. Żeromskiego przy pl. Wilsona.

Kancelaria Senatu RP była współorganizatorem rocznicowych uroczystości.

 Rozmiar: 50322 bajtów  Rozmiar: 44851 bajtów  Rozmiar: 47413 bajtów
 Rozmiar: 50679 bajtów  Rozmiar: 36390 bajtów  Rozmiar: 51597 bajtów
 Rozmiar: 49857 bajtów  Rozmiar: 52928 bajtów  Rozmiar: 51138 bajtów
 Rozmiar: 46629 bajtów  Rozmiar: 47676 bajtów  Rozmiar: 50136 bajtów
 Rozmiar: 55548 bajtów  Rozmiar: 43606 bajtów  Rozmiar: 43637 bajtów
 Rozmiar: 50980 bajtów  Rozmiar: 56123 bajtów  Rozmiar: 61822 bajtów
 Rozmiar: 60905 bajtów  Rozmiar: 41511 bajtów  Rozmiar: 39773 bajtów
 Rozmiar: 34110 bajtów  Rozmiar: 33606 bajtów  Rozmiar: 34509 bajtów
 Rozmiar: 33725 bajtów  Rozmiar: 37280 bajtów