Spotkanie marszałka B. Borusewicza z przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej S. Mironowem

Podczas odbywającego się w Pradze w dniach 28-29 września 2006 r. spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy, marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergiejem M. Mironowem. Omówiono współpracę między Senatem RP a Radą Federacji. Uznano, że dyplomacja parlamentarna ma istotne znaczenie jako wzbogacenie kontaktów międzypaństwowych na szczeblu rządowym. Kontakty międzyparlamentarne powinny odbywać się nie tylko na szczeblu przewodniczących izb, ale też na szczeblach komisji i grup parlamentarnych, które umożliwiają rozwijanie współpracy dwustronnej w konkretnych obszarach. Przewodniczący Siergiej Mironow wyjaśnił również zachodzące zmiany na rosyjskiej scenie politycznej. Na pytanie o przyszły kształt sceny politycznej w Rosji po zakończeniu prezydentury W. Putina, przewodniczący Mironow wyraził przekonanie, że będzie kontynuowany kierunek polityki wytyczony przez obecnego prezydenta. Jego zdaniem, W. Putin wskaże następcę i będzie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Rosji po zakończeniu swojej prezydentury.

Marszałek B. Borusewicz ponowił zaproszenie do złożenia wizyty w polskim Senacie przez S. M. Mironowa.

Stowarzyszenie Senatów Europy powstało z inicjatywy przewodniczącego Senatu Francji w listopadzie 2000 roku. Do Stowarzyszenia przystąpiło 15 drugich izb parlamentów państw europejskich. Praskie spotkanie jest już dziewiątym z kolei. Cel Stowarzyszenia to rozwijanie współpracy między członkami, wspieranie idei dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej oraz wzmocnienie europejskiej świadomości i tożsamości.