Uroczyste otwarcie odnowionego Domu Polskiego w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie

W najbliższą sobotę - 30 września 2006 r.- Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński weźmie udział w uroczystym otwarciu odnowionego Domu Polskiego w Daugavpils na Łotwie. W uroczystości będzie także uczestniczył Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski.

Zabytkowy budynek Domu Polskiego został odnowiony ze środków Senatu RP. Obiekt został zakupiony przez Polaków, z ich własnych środków, w okresie międzywojennym. W czasach sowieckich odebrano go polskiej społeczności. Po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości władze oddały nieruchomość miejscowej Polonii. Ze względu na zły stan techniczny podjęto decyzję o kapitalnym remoncie i modernizacji.

Otwarcie Domu będzie ważnym wydarzeniem dla bardzo aktywnego środowiska polskiego w Daugavpils. Odnowiony Dom Polski będzie m.in. siedzibą dyneburskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie, Centrum Kultury Polskiej, biblioteki, pracowni komputerowej, klubów młodzieżowych, sportowych i zespołów artystycznych.

Łotewska Polonia liczy ok. 60 tys. osób, w samym Daugavpils mieszka ok. 18 tys. ludności polskiej. W mieście i okolicach funkcjonują polskie szkoły, aktywnie działa Oddział Związku Polaków na Łotwie.