Wystawa "Polskie Jarmarki"

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz we wtorek 3 października 2006 r. otworzył w Senacie wystawę "Polskie Jarmarki". Problematyka targów i jarmarków została zaprezentowana na czarno-białych fotografiach. Uzupełnieniem i urozmaiceniem fotograficznych archiwaliów są grafiki z "Tygodnika Ilustrowanego" z lat 60. XIX stulecia.

Organizatorem wystawy jest Praska Giełda Spożywcza. Ekspozycja została przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Marszałek powiedział, że chciałby, aby czas barwnych jarmarków powrócił. Dodał, iż z pewnością żywność z jarmarków smakowała lepiej niż ta z hipermarketów. " Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by jakiś hipermarket oferował znakomitą żywność i przyjął nazwę "Polski Jarmark"- powiedział marszałek.

Celem wystawy jest przypomnienie niematerialnego zabytku jaki stanowią jarmarki i targi. Dawniej był to fragment rzeczywistości gospodarczej i handlowej, a dzisiaj - bardzo ważny element naszego narodowego, kulturowego dziedzictwa. Targi i jarmarki były nie tylko miejscem handlowych transakcji - odbywały się na nich spotkania o charakterze towarzyskim i kulturalnym - mówił Roman Mirowski z Regionalnego Ośrodka Badań i dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Fotografie i grafiki są zaopatrzone w objaśniające podpisy, skierowane do młodszego pokolenia, dla którego jarmarki i targi to już tylko historia.

Wystawa została otwarta przy okazji konferencji poświęconej "Przyszłości rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce". Wystawa będzie eksponowana do końca tygodnia w holu przed salą nr 217 w Senacie.