Konferencja "Polska polityka europejska"

Rozmiar: 43481 bajtów

W poniedziałek 9 października 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona "Polskiej polityce europejskiej". Celem konferencji było zapoczątkowanie, ponad podziałami politycznymi, publicznej debaty nt. polskiej koncepcji traktatu konstytucyjnego i polskiej wizji Europy.

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z Krakowa.

Rozmiar: 38122 bajtów

Według senatora Jarosława Gowina istnieje pilna potrzeba zainicjowania dyskusji publicznej nt. polskiej polityki europejskiej u progu prezydencji niemieckiej w UE, kiedy to powróci sprawa Konstytucji Europejskiej. W opinii Gowina po 2,5 roku przynależności do UE należy zrobić bilans naszych dokonań i zastanowić się jak lepiej wykorzystać naszą obecność we wspólnocie. Zdaniem senatora potrzebny jest dobrze przemyślany głos Polski w sprawie traktatu konstytucyjnego.

Rozmiar: 55342 bajtów

Agnieszka Walter-Drop z MSZ mówiła o priorytetach niemieckiej prezydencji i wyczuwalnym w Niemczech oczekiwaniu, by Polska sprecyzowała swoje stanowisko w najważniejszych dla niej sprawach i przedstawiła je Niemcom. Jej zdaniem należy liczyć się z tym, że w trakcie swojej prezydencji Niemcy położą nacisk na traktat konstytucyjny i przyszłość UE, politykę wschodnią UE, politykę energetyczną, innowacyjność, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz uproszczenie procedur prawnych w UE.

Rozmiar: 47240 bajtów

Europoseł Konrad Szymański podkreślił, że w Polsce panuje szersze porozumienie w sprawach polityki europejskiej niż w starych krajach UE. Nie był natomiast przekonany co do tego, czy Polska powinna angażować się w sprawę wychodzenia z kryzysu związanego z traktatem konstytucyjnym. W jego opinii Polska nie przyczyniła się do tego kryzysu i nie ma z niego dobrego wyjścia. W jego opinii nowy traktat konstytucyjny powinien powstać w oparciu o doświadczenia poszerzonej Unii.