Uroczystości związane z Dniem Edukacji w Wilnie

13 października 2006 r. zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski wziął udział w Wilnie w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji oraz jubileuszem pięciolecia Forum Szkół Polskich na Litwie zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie.

W imieniu marszałka Senatu RP wiceminister Łanczkowski podziękował nauczycielom za trud włożony w kształcenie i kształtowanie młodych umysłów i serc.

123 polskie szkoły ogólnokształcące, 18 tys. uczniów - to liczby napawające dumą skłaniające do wyrażenia szacunku dla pracy Stowarzyszenia, jego starań służących podtrzymaniu polskości i łączności z Macierzą.

Wiceminister przyrzekł, że pomoc rodakom mieszkającym na Litwie i rozproszonym po całym świecie ze strony Senatu nie ustanie.

Romuald Łanczkowski podkreślił, że rzeczywistość polityczna, a wiec i uwarunkowania dotyczące polskiej oświaty na Litwie zmieniły się wraz z przystąpieniem obu państw do Unii Europejskiej. Opieka nad mniejszościami narodowymi i sprawy związane z egzekwowaniem ich praw, bazujące dotychczas na umowach bilateralnych, poszerzyły się o osiągnięcia Unii w tej dziedzinie i uzyskały nowy wymiar w codziennej praktyce.

Wiceminister przekazał list wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putry adresowany do pracowników polskiej oświaty, w którym czytamy "Uroczyście i z całego serca wszystkim nauczycielom, członkom i działaczom Stowarzyszenia, a także osobom służącym polskiej oświacie na Litwie, w związku z Dniem Edukacji Narodowej, w imieniu własnym i całego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości w pięknym dziele utrwalania polskości".

Wiceminister podziękował również władzom litewskim za życzliwość i pomoc okazywaną Stowarzyszeniu Nauczycieli Polskich "Macierz Szkolna" na Litwie.