Marszałek Senatu B. Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej B. Gryzłowem

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w środę 18 października 2006 r. w Moskwie spotkał się z przewodniczącym Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Borysem Gryzłowem. Marszałek Senatu uczestniczy w II Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy.

W trakcie spotkania politycy wskazali na potrzebę ściślejszej współpracy między parlamentarzystami Polski i Rosji. Uznali, że w dialogu między państwami i społeczeństwami należy wzmocnić dyplomację parlamentarną, gdyż przyczynia się ona do stworzenia dobrych warunków do współpracy.

Bogdan Borusewicz wspomniał swoje spotkanie z Przewodniczącym Rady Federacji Siergiejem Mironowem w Pradze (28.09.06). Omówiono wówczas współpracę między Senatem i Radą Federacji. Według marszałka Senatu istotna byłaby wymiana doświadczeń na poziomie komisji parlamentarnych m.in.: ds. gospodarki, samorządu, kultury, co pozwoliłoby określić wspólne interesy i lepiej zrozumieć różniące nas problemy. W opinii Borusewicza obecny stan kontaktów między Polską a Rosją nie odpowiada potrzebom obu państw. Przewodniczący Dumy przedstawił ostatnie wyniki wyborów w 9 regionach Rosji, gdzie zwyciężyła Jedinaja Rossija. Drugim ugrupowaniem była tworząca się partia przewodniczącego Rady Federacji Mironowa. Przewodniczący Gryzłow mówiąc o kalendarzu wyborów parlamentarnych i prezydenckich podkreślił, że Prezydent Putin nie zamierza wycofywać się z życia politycznego i nie wyklucza objęcia ponownie urzędu w przyszłości.

Marszałek Bogdan Borusewicz przekazał w imieniu Marszałka Sejmu Marka Jurka i swoim zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce dla Przewodniczącego Gryzłowa i delegacji Dumy. Zaproszenie zostało przyjęte.

Opracowano w Dziale Prasowym

A.Leicht