Symulacja obrad Senatu

 Przemawia Marszałek Senior - dyr. Joanna Urban  Przemawia Marszałek Senior - dyr. Joanna Urban  Przedstawiciel Ambasady Niemiec p. Volker Berresheim
 rzedstawiciel Ambasady Niemiec p. Volker Berresheim  rzedstawiciel Ambasady Niemiec p. Volker Berresheim  Wybór Marszałka - zgłaszanie kandydatów
 Wybór Marszałka Senatu  Wybór Marszałka Senatu  Wybór Marszałka Senatu
 Wybór Marszałka Senatu  Wybór Marszałka Senatu  Wybór Marszałka - liczenie głosów
 Wybór Marszałka - liczenie głosów  Wybór Marszałka - liczenie głosów  Konferencja prasowa
 Konferencja prasowa  Konferencja prasowa  Konferencja prasowa