Poparcie dla stanowiska Polski w sporze z Rosją

21 listopada 2006 r. w Helsinkach podczas XXXVI Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC) poparto Polskę w sporze z Rosją w kwestii embarga na produkty rolne.

W przyjętym dokumencie końcowym Konferencji znalazł się zapis mówiący, że porozumienie UE - Rosja powinno opierać się na prawdziwym partnerstwie i wspólnych wartościach. COSAC uznała, że "Solidarność między Unią Europejską i państwami członkowskimi jest podstawową zasadą, którą należy stosować również we wspólnej polityce handlowej UE, szczególnie w sporach handlowych z krajami trzecimi, jak w przypadku obecnego sporu między Polską i Rosją."

Stanowisko to zostało wypracowane na posiedzeniu grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP), w której udział wzięli senatorowie Edmund Wittbrodt i Mirosława Nykiel. Propozycję zapisu zgłosił Elmar Brok - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem sen. Edmunda Wittbrodta, przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, stanowisko COSAC jest ważne szczególnie dziś - w przededniu rozpoczęcia negocjacji UE - Rosja. Polska zyskała poparcie przedstawicieli komisji parlamentarnych ds. europejskich wszystkich 25 państw UE i Parlamentu Europejskiego.