Marszałek Senatu został odznaczony orderem "Za zasługi" I stopnia z okazji 15-lecia Niepodległości Ukrainy

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz został w środę 6 grudnia 2006 r. odznaczony przez przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandra Moroza orderem "Za zasługi" I stopnia z okazji 15-lecia Niepodległości Ukrainy. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałkowie Senatu Krzysztof Putra i Ryszard Legutko, a także przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych senator Stefan Niesiołowski oraz minister szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska. Po uroczystości marszałek spotkał się ukraińską delegacją.

Oleksandr Moroz podkreślił, że dekoruje marszałka orderem w imieniu prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Powiedział, że odznaczenie jest wyrazem uznania osobistego wkładu Bogdana Borusewicza w rozwój stosunków ukraińsko-polskich, w rozwój demokracji na Ukrainie oraz wsparcie europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

Marszałek Senatu podziękował prezydentowi i władzom Ukrainy za order. "To dla mnie olbrzymi zaszczyt i dodatkowe zobowiązanie do pracy na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich" - powiedział Borusewicz. Dodał, że dobre stosunki polsko-ukraińskie są kluczowe, bo gwarantują stabilizację w Europie. Marszałek podkreślił, że choć Polacy są podzieleni w wielu kwestiach to w sprawie polityki zagranicznej, polityki wobec Ukrainy panuje jednomyślność.

W trakcie spotkania z delegacją Ukrainy marszałek podkreślił, że między obu krajami są bardzo dobre kontakty polityczne, natomiast brakuje kontaktów na szczeblu parlamentarnym. Wyraził przekonanie, że ta wizyta zapoczątkuje zmiany w tym zakresie.

Oleksandr Moroz powiedział, że Ukraina jest zainteresowana skorzystaniem z doświadczenia Polski w zakresie dostosowania prawa do wymogów unijnych. Zaznaczył, że przystąpienie Polski do UE przybliżyło Wspólnotę do centrum geograficznego Europy. Podkreślił, że to mobilizuje Ukrainę do pokonywania przeszkód na drodze do UE.

Marszałek wskazał na konieczność rozpoczęcia działalności Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego (Ukraina-Polska-Litwa). Jego zdaniem to może być dobra płaszczyzna współpracy w sprawach dotyczących UE, można tez dokonać przeglądu spraw gospodarczych i zastanowić się nad rozwojem dyplomacji parlamentarnej. Strona Ukraińska zadeklarowała przygotowanie posiedzenia Zgromadzenia w Kijowie w I kwartale przyszłego roku.

Politycy rozmawiali także o sprawach gospodarczych, o konieczności dywersyfikacji źródeł energii dla Polski. Marszałek poruszył także sprawy Polonii na Ukrainie. Mówił o problemach z polskim szkolnictwem na Ukrainie i Domem Polskim we Lwowie.

Oprac. w Dziale Prasowym - al