Marszałek Senatu B. Borusewicz spotkał się z Ireną Anders

W środę, 20 grudnia 2006 r. Senat przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2007 rokiem gen. Władysława Andersa. W ten sposób senatorowie uhonorowali pamięć wybitnego żołnierza i polityka, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR, a następnie II Korpusu WP we Włoszech oraz Wodza Naczelnego Polskich Sil Zbrojnych.

Senackiej debacie nad uchwałą przysłuchiwali się: wdowa po generale - Irena Anders oraz ostatni prezydent Polski na wychodźstwie - Ryszard Kaczorowski.

Przed posiedzeniem Senatu Irenę Anders i Ryszarda Kaczorowskiego przyjął marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Ryszard Legutko oraz sen. Piotr Ł. Andrzejewski. Marszałek Borusewicz podkreślił w rozmowie, iż dla Senatu środa 20 grudnia jest ważnym dniem, gdyż Izba będzie podejmować uchwałę o ustanowieniu roku 2007 rokiem generała Władysława Andersa. Marszałek poinformował, iż sen. Andrzejewski będzie koordynował działania, które wypełnią Rok różnorodnymi inicjatywami upamiętniającymi służbę Polsce gen. Andersa.

Irena Anders podziękowała za "gorące" przyjęcie w Senacie. "Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia incjatywy o ustanowieniu roku 2007 rokiem gen. Andersa" - powiedziała I. Anders. Prezydent R. Kaczorowski stwierdził, że postać generała Andersa jest postacią wyjątkową, bo przez wiele lat był postacią wyklętą. Zdaniem Borusewicza gen. Anders jest nie tylko postacią historyczną, ale był i jest wzorcem postępowania dla wielu pokoleń Polaków.

Opr. W Dziale Prasowym - Iwa