Komunikat

Marszałek Borusewicz przeprowadził późnym wieczorem 20 lipca 2006 r. rozmowę telefoniczną z prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys. Przekazał wyrazy poparcia dla jej działalności na rzecz Polaków na Białorusi. Życzył prezes ZPB Andżelice Borys wytrwałości i konsekwencji oraz nie poddawania się naciskom białoruskich służb specjalnych.

A. Borys poinformowała marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, iż w środę została wezwana na milicję, gdzie oświadczono, iż będzie wobec niej wszczęte postępowanie prokuratorskie, gdyż "bezprawnie reprezentuje białoruskich Polaków w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu RP". A. Borys powiedziała marszałkowi Borusewiczowi, że odmówiła zeznań.

"Wszystkich członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołałem moją indywidualną decyzją i przy jej podejmowaniu nie jestem związany wskazaniami jakichkolwiek organizacji i środowisk polonijnych" - powiedział marszałek Senatu B. Borusewicz.