Oświadczenie marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie odmowy wjazdu wicemarszałkowi Krzysztofowi Putrze na Białoruś

26 stycznia 2007 r. białoruska straż graniczna na przejściu w Kuźnicy odmówiła wicemarszałkowi Senatu RP Krzysztofowi Putrze prawa wjazdu na terytorium Republiki Białoruś. K. Putra jechał do Grodna z paszportem dyplomatycznym na spotkanie z prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys, aby omówić sytuację Polaków w tym kraju. Wicemarszałek K. Putra reprezentował Senat RP, który jest patronem polskiej diaspory.

Decyzja władz białoruskich jest łamaniem podstawowych praw obowiązujących w stosunkach międzynarodowych. Stanowi przejaw szykan stosowanych wobec Polaków przez reżim Łukaszenki.

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP