Wręczenie nagród w konkursie dla dziennikarzy polonijnych "Moja ojczyzna to język polski" oraz w Internetowym Konkursie Językowym dla Młodzieży

Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży

21 lutego 2007 roku w Senacie zostały wręczone nagrody w konkursie dla dziennikarzy polonijnych pt. "Moja Ojczyzna to język polski" oraz w Internetowym Konkursie Językowym dla Młodzieży. Obu konkursom patronował Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Na uroczystości obecni byli także wicemarszałek Senatu Ryszard Legutko, Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Krystyna Bochenek, prof.

Andrzej Markowski oraz sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN Katarzyna Kłosińska.

Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży

Marszałek Senatu podkreślił, że podstawowym składnikiem tożsamości narodowej i dobrem kultury narodowej jest język. "Język łączył w przeszłości i łączy dziś wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, poglądy polityczne, wyznawaną religię i obyczaje. Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich - jak język ojczysty" - powiedział marszałek. Dodał, że nie jest obojętne jakim językiem się posługujemy i dlatego Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Zdaniem marszałka Rok Języka Polskiego osiągnął jeden ważny cel: wzbudzone zostało wśród Polaków zainteresowanie językiem ojczystym. "Nie mogę się zgodzić z tezą, że większość Polaków przestała dbać o formę języka. Świadczy o tym niebywała frekwencja na organizowanych dyktandach języka polskiego, konferencjach, konkursach językowych " - powiedział marszałek.

Na konkurs dla dziennikarzy polonijnych napłynęło 16 prac z 10 krajów m.in.: z USA, Kanady, Rosji, Litwy, Ukrainy, Grecji, Włoch, Belgii.

Nagrody w tym konkursie otrzymali:

I nagrodę - Wojciech Grzelak za pracę pt. "Zbroja" opublikowaną w gazecie "Orzeł Biały na Ałtaju" ( Górny Ałtaj - Rosja)

II nagrodę - Agnieszka Buda - Rodriguez za pracę pt. "Moja Ojczyzna to język Polski" opublikowaną w "Głosie Polskim" (Toronto - Kanada)

III nagrodę - Maciej Hilarowicz za pracę pt. "Tożsamość emigranta językiem pisana" opublikowaną w gazecie internetowej "Novum" (Bruksela - Belgia)

 

Na językowy konkurs internetowy wpłynęło 215 prac z całego kraju. Młodzież pisała na trzy tematy.

W pierwszej grupie tematycznej: "Język moich dziadków" nagrody otrzymali:

I nagroda:

Aleksandra Babilec, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach,

Karina Lampkowska, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim,

Klaudyna Fiałek, Publiczne Gimnazjum w Lubichowie.

II nagroda:

Piotr Styrczula, ZSSOSTO w Zakopanem,

Joanna Witakowska, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Starogradzie Gdańskim,

Hanna Wosz, Gimnazjum nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie,

Agata Lassota, Publiczne Gimnazjum w Lubichowie.

III nagroda:

Anna Jastrzembska, Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Kołobrzegu,

Klaudia Ciesielska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie,

Ewelina Wąsik, Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim.

W drugiej grupie tematycznej: "Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus?" nagrody otrzymali:

I nagrodę:

Joanna Białowicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

II nagrodę:

Jagoda Kuczewska, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

III nagrodę:

Anna Maria Nowak, Gimnazjum nr 1 w Gostyniu

W trzeciej grupie tematycznej: "Gwara bogactwem mowy ojczystej" nagrody otrzymali:

I nagroda:

Agnieszka Kuklińska, LO im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach

II nagroda:

Alicja Gajdowska, Publiczne Gimnazjum w Rytwianach

III nagroda:

Marta Hess, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku.

Oprac. w Dziale Prasowym - al

Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży
Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży Wręczenie nagród w konkursach dla dziennikarzy i młodzieży