Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

13 marca 2007 r. w Senacie RP zainaugurowano "Rok Generała Władysława Andersa", ogłoszony z inicjatywy Senatu RP. Honorowy patronat nad obchodami przyjął prezydent RP Lech Kaczyński.

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

W uroczystości udział wzięli: ostatni prezydent II RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i senator Piotr Ł. J. Andrzejewski - inicjator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku. Zaproszeni zostali także przedstawiciele środowisk kombatanckich - byli żołnierze II Korpusu, Dzieci Tułacze ewakuowane ze Wschodu przez armię generała, członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu VI kadencji oraz młodzież z 62. Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. W. Andersa w Warszawie.

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

Prezydent Ryszard Kaczorowski przypomniał sylwetkę generała Andersa - postać przez lata komunistycznej dominacji okrytą nimbem tajemniczości, której zasługi pomijano. Prezydent przypomniał, że generał Anders nigdy nie opuścił swoich żołnierzy, zawsze otaczał ich opieką, wspierał w nadziei, że doczekają wolnej, niepodległej Polski. On nie doczekał - zmarł w rocznicę Bitwy pod Monte Cassino 12 maja 1970 roku, ale jego żołnierze - choć nie wszyscy - doczekali. Niektórzy przybyli na uroczystą inaugurację roku swojego generała.

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego senator Piotr Ł. J. Andrzejewski przypomniał uchwałę Senatu RP w sprawie ciągłości II i III Rzeczypospolitej. Zdaniem senatora, generał Anders jest symbolem tej ciągłości - dopiero po przełomie ustrojowym niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita przywróciła generałowi należne mu miejsce w panteonie bohaterów narodowych. Senator Andrzejewski podkreślił, że uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2007 "Rokiem Generała Władysława Andersa" jest także oddaniem czci jego żołnierzom, których - jak czytamy w uchwale - wyprowadził z "imperium zła" i wiódł zwycięskim szlakiem do Ojczyzny przez Monte Cassino i Bolonię, którym ojcował do końca swoich dni na Wychodźstwie.

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

Senator Andrzejewski przedstawił ramowy program "Roku Generała Andersa" zarówno w kraju, jak i za granicą. Podejmowane przedsięwzięcia to przede wszystkim dokumentowanie historii poprzez wydawnictwa, wystawy, konferencje, filmy, odnowę wojskowych obiektów zabytkowych oraz zachowanych pamiątek. Lista przedsięwzięć, które zostaną podjęte w "Roku Generała Andersa" nie jest zamknięta, ciągle - jak powiedział przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - napływają nowe zgłoszenia.

Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa

Były wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. generała Andersa w Warszawie Jan Dorosiewicz, podkreślił potrzebę przekazania wartości, którymi kierował się generał i jego żołnierze następnym pokoleniem. "Bóg, Honor i Ojczyzna" to hasła - drogowskazy programu wychowawczego obowiązującego w liceum im. generała Andersa.

W trakcie uroczystości pokazany został film poświęcony bitwie o Monte Cassino Zbigniewa Wawra.

Opr. Dział Prasowy - mb