Wizyta marszałka Senatu w Nowej Zelandii i Australii

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wraz z grupą parlamentarzystów w dniach 20 - 30 marca 2007 r. przebywał z oficjalną wizytą w Nowej Zelandii i Australii. Delegacji towarzyszyła grupa polskich przedsiębiorców.

W Wellington, w stolicy Nowej Zelandii polscy parlamentarzyści uczestniczyli w sesji poświęconej 50 rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Spotkali się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nowej Zelandii Margaret Wilson, wicepremierem i ministrem finansów Michaelem Cullenem, ministrem skarbu Peterem Dunne'em, a także członkami kilku komisji Izby Reprezentantów. Polska delegacja spotkała się także z przedstawicielami Polonii i grupą dzieci z Pahiatua, czyli Polakami, którzy jako osierocone dzieci trafili w 1944 r. do Nowej Zelandii.

Marszałek Borusewicz przemawiając z okazji 50 rocznicy podpisania traktatów rzymskich podkreślił, że ustanawiając Europejską Wspólnotę Gospodarczą, poprzedniczkę Unii Europejskiej, traktaty okazały się niezwykłym dobrodziejstwem, umożliwiającym pokojowe współistnienie między narodami, które dotychczas rozwiązywały konflikty prowadząc wojny. Zaznaczył, że dzięki UE Polska wyszła z "jałtańskiego zimnowojennego podziału świata".

W trakcie spotkania z przewodniczącą Izby Reprezentantów rozmawiano o możliwościach współpracy między Polską a Nową Zelandią w zakresie rybołówstwa, budowy statków, wydobycia węgla a także o możliwości zawarcia dwustronnej umowy o wymianie studentów. Marszałek podziękował za zniesienie wiz dla Polaków udających się do Nowej Zelandii na 90 dni w celach turystycznych i naukowych. Tematem rozmów była także obecność polskich i nowozelandzkich żołnierzy w Afganistanie. Ponadto polscy parlamentarzyści rozmawiali z nowozelandzkimi politykami o problemach rolnictwa. Interesowali się systemem parlamentarnym Nowej Zelandii i założeniami nowozelandzkiego systemu opieki zdrowotnej.

Wizyta w Nowej Zelandii była okazją do spotkania z Polonią z Wellingtonu, Auckland i dziećmi z Pahiatua. W Wellingtonie i okolicach mieszka około tysiąca Polaków. Są to m.in. emigranci z okresu II wojny światowej, z okresu "Solidarności" oraz ich dzieci. W rejonie Auckland Polonia liczy ok. 2 tysiące osób.

Do dziś w Nowej Zelandii żyje ok. 400 dzieci z Pahiatua. Pahiatua to był obóz przejściowy, który władze Nowej Zelandii utworzyły dla 733 polskich dzieci - głównie sierot po zesłanych na Syberię Polakach z Kresów Wschodnich. Większość tych dzieci nie wróciła do kraju, bo nie miały rodziców, a Kresy, skąd pochodziły, zostały włączone do Związku Radzieckiego. Marszałek Senatu podziękował władzom Nowej Zelandii za przyjęcie i pomoc polskim dzieciom. Polska delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym losu dzieci z Pahiatua.

W Australii Marszałek Senatu wraz z grupą parlamentarzystów rozmawiał m.in. z przewodniczącym Izby Reprezentantów Davidem Hawkerem, przewodniczącym Senatu Paulem Calvertem, ministrem spraw zagranicznych Alexandrem Downerem, ministrem ds. imigracji, wielokulturowości i spraw etnicznych Kevinem Andrewsem. Spotkał się także z przedstawicielami Polonii.

Możliwość zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do Australii, obecność wojsk obu krajów w Afganistanie i Iraku oraz walka z terroryzmem były tematami rozmów z australijskimi politykami.

Marszałek Senatu wyjaśniał australijskim politykom, że Polsce nie chodzi o emigrację zarobkową. Polska jest zainteresowana wizami turystycznymi. Zaznaczył, że Polska zniosła wizy dla Australijczyków w 2005 r.

Polscy parlamentarzyści interesowali się australijskim systemem edukacji na poziomie zawodowym. Andrew Robb minister szkolnictwa zawodowego i technicznego podkreślił, że szkolnictwo zawodowe jest wspierane finansowo przez państwo. Dopłaca do praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, które potem zatrudniają wyszkolone osoby. System ten obejmuje ok. 400 tys. osób rocznie.

Na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych marszałek zaapelował o poparcie kandydatury Wrocławia jako miejsca wystawy światowej EXPO 2012. Borusewicz przekazał ministrowi Downerowi list od premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o poparcie polskiej kandydatury.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Sejmu Janusz Dobrosz złożyli wieniec w stolicy Australii pod pomnikiem Australian War Memorial upamiętniającym poległych żołnierzy australijskich.

Polscy parlamentarzyści spotkali się z australijską Polonią w stanie Wiktoria. W Essendo polska delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katynia. W Albion marszałek Senatu wręczył sześciorgu przedstawicielom Polonii odznaczenia państwowe. Polscy parlamentarzyści rozmawiali z prezydium Rady Naczelnej Polonii Australiskiej i Nowozelandzkiej w Brisbane. Rozmowy zdominował problem zachowania u dzieci i wnuków emigrantów polskiego pochodzenia języka polskiego. Polonusi proponowali wymianę młodzieży. Wskazywali na potrzebę inwestowania w promocję Polski i polskiego języka w Australii.

Australijska Polonia szacowana jest na ok. 150 tys. osób. Najliczniejszymi skupiskami osób polskiego pochodzenia są stany Wiktoria - ponad 50 tys. osób i Nowa Południowa Walia - ponad 42 tys. osób.

Rozmiar: 64427 bajtów

Opr. Dział Prasowy