Spotkanie wicemarszałka Macieja Płażyńskiego z młodzieżą rosyjską

Na zaproszenie wicemarszałka Senatu RP Macieja Płażyńskiego oraz władz Gdańska w Polsce przebywa grupa młodzieży ze szkoły w St. Petersburgu. To jedyna w Rosji szkoła z rozszerzonym językiem polskim.

We wtorek 27 marca 2007 wicemarszałek Maciej Płażyński spotkał się w Senacie z rosyjską młodzieżą, zachęcał ją do nauki języka polskiego oraz szerokiej współpracy z polskimi uczniami.

Wicemarszałek wyraził nadzieję, że wizyta młodzieży z Petersburga zaowocuje regularną współpracą między szkołami z Polski i Rosji. "Chcemy, aby wizyta gości z St. Petersburga była początkiem stałej wymiany młodzieżowej między Gdańskiem i Petersburgiem oraz okazją do promowania szerszej wymiany między uczniami. Spotkania młodych ludzi najlepiej pomagają we wzajemnym poznaniu się Narodów" - powiedział m.in. Maciej Płażyński.

We wtorek młodzież z St. Petersburga spotkała się także z prezydentową Marią Kaczyńską.

Po południu młodzież udała się do Gdańska, gdzie będzie do 5 kwietnia.