14. Edycja konkursu Wiedzy o Parlamencie i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu

4 kwietnia 2007 r. zakończyła się 14. Edycja konkursu Wiedzy o Parlamencie i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu zorganizowana w roku szkolnym 2006/2007 pod patronatem Marszałka Senatu RP oraz Kuratoriów Oświaty z Gdańska i Bydgoszczy.

14. Edycja konkursu Wiedzy o Parlamencie i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu

Celem dorocznego konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat historii polskiego parlamentu, współczesnej roli, znaczenia i funkcjonowania Senatu i Sejmu, a także przybliżenie młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu.

Do obecnej edycji konkursu przystąpiło łącznie 3440 uczniów z województw:

pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Do finału zakwalifikowało się 12 osób (6 uczniów gimnazjów i 6 ze szkół ponadgimnazjalnych).

4 kwietnia 2007 r. wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski i senator Torunia Michał Wojtczak, w obecności przedstawicieli Kuratoriów Oświaty, wręczyli laureatom nagrody pieniężne (od 2000 zł do 1000 zł), dyplomy oraz upominki, a szkołom, z których wywodzą się zwycięzcy, sprzęt komputerowy.

14. Edycja konkursu Wiedzy o Parlamencie i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu

Wicemarszałek Marek Ziółkowski wyraził uznaniu dla wiedzy laureatów, podkreślił, że historię najstarszej europejskiej demokracji parlamentarnej, jaką może się szczycić Polska, warto upowszechniać.

W kategorii szkół gimnazjalnych komisja konkursowa przyznała I miejsce Mateuszowi Krempie, II miejsce - Łukaszowi Bastrzykowi, III miejsce -Mateuszowi Kulewiczowi. Wyróżnienia otrzymali: Rafał Przybyszewski, Szczepan Szczęsny, Mateusz Zaremba.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Klaudia Szymańska, II miejsce - Marcin Czerwiński, III miejsce - Katarzyna Niewadzioł. Wyróżnienia otrzymali Marek Olbrycht i Paweł Nawrocki.

Sprzęt komputerowy otrzymają Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy i II LO w Słupsku.