Spotkanie marszałka Senatu z politykami europejskimi - gośćmi Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów

2 maja 2007 r. przed uroczystym Zgromadzeniem senatorów i posłów RP zsynchronizowanym z posiedzeniem Sejmasu Litwy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość" marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się z gośćmi przybyłymi do Warszawy.

Podczas spotkania z przewodniczącym Parlamentu Europejskiewgo Hansem Poetteringiem, marszałek Borusewicz podkreślił znaczenie polsko-litewskiego zgromadzenia, które ma nie tylko przypomnieć o wspólnej przeszłości obu narodów, ale służyć również przyszłości - w Unii Europejskiej.

Marszałek podkreślił, że w miarę upływu czasu od przystąpienia Polski do Unii, coraz więcej Polaków (obecnie ponad 80 proc.) pozytywnie oceniają naszą integrację z Unią.

Hans Poettering wyraził zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tak ważnej uroczystości, a także spotkania z marszałkiem Borusewiczem - inicjatorem wydarzeń w Gdańsku, które dały początek przemianom w Polsce i całej Europie Wschodniej.

Hans Poettering podzielił się też uwagami na temat działalności polskich eurodeputowanych, z którymi - jako przewodniczący PE - współpracuje.

Ołeksandr Milinkiewicz podkreślił, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wydarzeniem tak samo ważnym dla Białorusinów jak Polaków i Litwinów, bo wspólna jest przeszłość naszych narodów.

Milinkiewicz przedstawił sytuację polityczną na Białorusi. Poinformował też o trwającej rekonstrukcji Grodna, podczas której niszczone są zabytki kultury, obiekty sakralne, materialne świadectwa historii miasta. Podobne plany maja być realizowane również w innych miastach.

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął też przewodniczącą Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Katalinę Szili i Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Ceslovasa Jursenasa.

Opr. Dział Prasowy