FESTYN Z OKAZJI DNIA POLONII

Festyn z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbył się 2 maja 2007 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Gośćmi festynu byli m.in. marszałkowie Senatu i Sejmu - Bogdan Borusewicz i Ludwik Dorn, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering, przedstawiciel opozycji białoruskiej Aleksander Milinkiewicz oraz reprezentanci parlamentów Węgier, Czech, Litwy, Ukrainy oraz Łotwy.

Dzień Polonii to święto ustanowione w 2001 r. przez Senat RP w uznaniu zasług Polonii dla odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Szacuje się, że poza granicami ojczyzny mieszka blisko 35 proc. Polaków, tj. ok. 20 mln osób. Najliczniejsza grupa emigracji polskiej i osób polskiego pochodzenia żyje w Stanach Zjednoczonych. Inne duże skupiska Polonii to: Brazylia, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Litwa, Białoruś i Ukraina.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że Dzień Polonii ma nam przypominać o naszych rodakach rozsianych po całym świecie - od Nowej Zelandii po Kanadę. Polska ma wobec obywateli i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju "zobowiązania polegające na wsparciu finansowym i dbałości o ich status w kraju zamieszkiwania" - stwierdził marszałek

Festyn był okazja do obejrzenia wystaw dokumentujących życie Polonii oraz dokonania polonijnych sportowców. Dzieci mogły wziąć udział w licznych konkursach, np. na logo Dnia Polonii i Polaków za Granicą lub układanie wierszy o tematyce patriotycznej. Wystąpiły polonijne zespoły folklorystyczne i teatralne m.in. z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Czech, odbył się też koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Na warszawskiej Agrykoli odbyły się biegi dzieci i dorosłych o Puchar Marszałka Senatu.

Organizatorem festynu był Senat RP wraz z organizacjami polonijnymi.

Opr. Dział Prasowy