Wizyta prezydenta Republiki Macedonii

9 maja 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Macedonii Branko Crvenkovski wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Prezydent Macedonii poinformował o spotkaniach z polskim prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu, wyraził zadowolenie z gotowości naszego kraju do nawiązania ściślejszej współpracy między obydwoma państwami, a także wspierania aspiracji Macedonii do Unii Europejskiej i NATO.

Prezydent Branko Crvenkovski podkreślił, iż Macedonia nie oczekuje prezentu w postaci członkostwa w UE. Jak stwierdził, integracja z Unią to dla Macedonii długa droga i ciężka praca, ale łatwiej ponosić trud, gdy ma się świadomość, że drzwi do UE są otwarte.

Marszałek Bogdan Borusewicz zapewnił, że Polska konsekwentnie wspiera wysiłki Macedonii, których celem jest członkostwo w UE i zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest zwolennikiem prowadzonej przez Sojusz polityki "otwartych drzwi".

Marszałek Borusewicz wysoko ocenił politykę etniczna i umacniającą się stabilizacje w Macedonii. W czasie spotkania omawiano też sytuację na Bałkanach i politykę zagraniczną Macedonii.