Wizyta wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Legutki we Lwowie

 

W dniach 11-13 maja 2007 r. złożył we Lwowie na Ukrainie oficjalną wizytę wicemarszałek Senatu RP prof. Ryszard Legutko. Głównymi tematami wizyty było uroczyste otwarcie Polskiej Stanicy Harcerskiej we Lwowie, zakupionej i wyremontowanej ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozmowy z Merem i Rada Miasta Lwowa w sprawie Domu Polskiego.

11 maja podczas rozmów wicemarszałka Ryszarda Legutki z merem Andrijem Sadovym obie strony podkreśliły zgodnie wolę jak najszybszego pomyślnego rozwiązania kwestii budowy Domu Polskiego we Lwowie. Kwestia ta poruszana była również podczas ostatnich rozmów pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy.

12 maja harcerska msza święta odprawiona przez JE biskupa pomocniczego Leona Małego w lwowskim kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny rozpoczęła uroczystość otwarcia Polskiej Stanicy Harcerskiej we Lwowie. Po mszy ks. Biskup naświetlił problemy związane ze zwrotem przez władze ukraińskie kościoła katolickiej wspólnocie Lwowa.

Następnie zaproszeni przez Harcerstwo Polskie na Ukrainie udali się do Stanicy, gdzie po uroczystym apelu harcerskim wicemarszałek Ryszard Legutko wraz z Konsulem Generalnym RP Wiesławem Osuchowskim dokonali jej otwarcia. W swoim przemówieniu marszałek Legutko przypomniał harcerzom, że są zaczynem nowego polskiego lobby na Ukrainie i że na nich między innymi będzie spoczywał obowiązek przewodzenia w przyszłości organizacjom polskim na Ukrainie. W licznych wystąpieniach przypomniano historię odrodzonego polskiego harcerstwa na Ukrainie oraz ogromne zasługi położone przez harcmistrza Stefana Adamskiego i jego rodzinę dla rozwoju organizacji oraz dla powstania Polskiej Stanicy Harcerskiej. Pośród podarków wręczanych harcerzom wicemarszałek przekazał kolorowy telewizor i radiomagnetofon na wyposażenie Stanicy.

Zebrani mieli ponadto okazję się zapoznać z ad hoc przygotowaną wystawą fotograficzną złożoną ze zdjęć będących w posiadaniu szczepów harcerskich działających w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego.

Ostatnim punktem programu była wizyta w siedzibie Radia Lwów, gdzie na spotkaniu z kierownictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i pracownikami radia, omówiono plany dalszego rozwoju polskiej redakcji radiowej we Lwowie. Przedstawiciel Fundacji poinformował, iż redakcja Polskiego Radia Lwów zostanie wkrótce wyposażona w nowoczesne studio radiowe, umożliwiające tworzenie profesjonalnych audycji radiowych, a nawet montaż reklam. Wicemarszałek Legutko wyraził zadowolenie z dotychczasowej działalności radia oraz gotowość dalszego wspierania rozwoju Polskiego Radia Lwów przez Senat.

Wicemarszałek odwiedził również salezjański Kościół pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła w Przemyślanach, będący Centrum Pracy Duszpasterskiej z młodzieżą oraz aktywnym ośrodkiem rekolekcyjnym. Wicemarszałek R. Legutko spotkał się z proboszczem parafii ks. Piotrem Smolką, obejrzał wyniki prac remontowych, przeprowadzonych m.in. ze środków senackich oraz wysłuchał okolicznościowego koncertu w wykonaniu dzieci, działających w parafialnej świetlicy.